FNI møde 1.11.2012 Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af ordstyrer

3. Præsentationsrunde – kort

4. Oplæg og tanker fra arbejdsgruppen
a. Motivation
b. Set-up
c. Økonomi
d. Organisation
e. Tidslinje

5. Diskussion af oplæg

6. Nedsættelse af arbejdsgruppe (fungerende frem til 5. feb. 2013)

7. Fastsættelse af kontingent

8. Næste møde Dato: 27. november, kl. 18.30

9. Eventuelt

Referat fra FNI møde 1. november 2012

1. Velkomst Jesper byder velkommen. Det gamle initiativ råd blev til Vikingespillet. God Euro festival, men manglende opbakning. Nyt Initiativråd måske løsningen

2. Valg af ordstyrer Ole Find Jensen er valgt. Ole takker for valget på en uformel aften. Udtrykker stor tilfredshed med initiativet. Støttede det straks han hørte om det. Derfor gerne deltage i mødet som ordstyrer.

3. Præsentationsrunde – kort

4. Oplæg og tanker for arbejdsgruppen
A. motivation Skaber instinktet. Frederikssund på verdenskortet. Lysten til at samarbejde. At få alle med. Skabe en stemning man ikke kan komme udenom. Hov – det her vil jeg da gerne være med til. Give folk lyst til at gøre en forskel. Lysten til at skabe noget sammen med andre ildsjæle. Ud over stepperne. Det er ikke et spørgsmål om vi kan, mere hvordan vi gør det. Brainstorming. Ansigter på. Via netværk kan vi skabe mange kontakter. Ide katalog.
B. Set-up Vi er personlige repræsentanter der kan noget forskelligt. Forretnings udvalg på ca. 7 personer. Ideer fødes (brainstorm). Listes. Tovholder findes. Idebliver projekt og gennemføres. Ingen tovholder betyder at ideen forbliver på listen. Intet sker før der er en tovholder. Frederikssund Ny Initiativråd støtter et projekt i enkelte år, så skal projektet være bæredygtig i sig selv.
C. Økonomi Vi har ingen økonomi. Hvert enkelt projekt skal sørge for egen økonomi.
D. Organisation Arbejdsgruppe fungerende frem til stiftende generalforsamling. Forretningsudvalg som koordinatorer. Arbejdsgrupper herunder, der gennemfører de enkelte projekter
E. Tids linje I morgen er pressen inviteret. Frederiksborg Amts Avis samt Lokalavisen. Næste møde 27. november. Der skal brainstormes. 5.februar, 2013 holdes stiftende generalforsamling.

5. Diskussion af oplæg Forskellen på nyt og gammelt råd. Det er ikke afgørende hvor man kommer fra, så personlige medlemmer. Det er en åben forsamling, hvor ildsjæle kan melde sig ind. Det gamle råd var lukket, men i dag er verden anderledes, så derfor åbenheden. Ole F.J: Som initiativ kan man hæfte sig ved at stort set alle der er inviteret er mødt op. Det fortæller en hel del om potentialet. En god start. Initiativer der kommer, får brug for samspil med kommunen.
Peter T: C4 samarbejde fra Hillerød. Den overordnede tanke er den samme som her i dag. Har sagt ja til at være med, da det er noget jeg brænder for. Aktiv i Handelsudvalget. Ønsker en afgrænsning i forhold til Handelsudvalget og FETC.
Michael T: Handels udvalg og FETC fortsætter deres. FNI skaber andre ting. Vi er frivillige.
Steen B: Helikopter-vue. Når vi gør noget i dag – så starter vi på nettet.
Karin H: 10 år siden, var det vildt. Vi skal lave noget specielt. Tippen skal være en kæmpe høj, hvor du skal sidde og se kapsejlads. Kæmpe springvand. Opera på operapladsen.
Peter K: Vi skal gøre noget vildt. Kæmpe blomsterskulpturer. Lad skægget gro – som i 1952 det er gratis.
Jørgen W: Store ting på sigt. Vi skal arbejde mere sammen. Bruge netværket. Gå til projekter med åbent sind.
Knud L: Ved Langelands festival koger Rudkøbing. Hvorfor vokser festivalen ikke ud i byen? Vi mangler sammenspil. Nogen kender nogen.
Jesper W: Enig med Karin. Som talt ud af hjertet.
Steen B: Vikingerne bliver nævnt mange gange. Hvorfor fotograferer man den lille havfrue hele året. Hvorfor har vi ikke et vikingeskib på torvet der kan fotograferes?? Udnytte det vi har.
Karina H: Google Fr. sund initiativ råd. Stiftet i 1951 med henblik på at markedsføre Frederikssund. Det er det vi gør. Vi skal ud og skabe opmærksomhed om det vi foretager os.
Jens S: Fra den kommunale afd. Der er mange forhindringer, når der skabes. Vi mangler en initiativ/videns bank. Et kommuneoverblik over hvad der findes og hvilken stand det findes i.
Karina H: Foredrag med kreative mennesker. Eks. Jan Gintberg og Peter Langdal med meget stramme budgetter, de teaterforestillinger eller arrangementer bliver som regel de bedste. ’Nød lærer nøgen kvinde at spinde’.
Jørgen W: Vi laver store arrangementer. Vi skal huske også, at markedsføre dem indad til – til frederikssundere.

6. Nedsættelse af arbejdsgruppe (fungerende frem til 5. feb. 2013) Der foreslås 7 personer. Nuværende arbejdsgruppe foreslås, men vi vil ikke være lukkede, så antallet kan ændres, hver der er andre der vil være med. Karina rådsleder, Michael råds kasserer, Anne råds koordinater, Jørgen, Jesper, Knud og Kirsten. Niels Elberling tilbød sig inden han måtte gå videre til andet møde. Arbejdsgruppen er herefter på 8 personer. Opfordring til alle om at melde sig.

7. Fastsættelse af kontingent Der ønskes kontingent for at have lidt føling med hvem der er med. Der foreslås kr. 100,00 pr. år. Udsendes pr. mail og med indbetaling til bank. 8. Næste møde. Dato: 27. november, kl. 18.30 Vil primært omhandle Brainstorm, idekatalog og prioritering samt evt. Diskussion af vedtægtsforslag. 9. Eventuelt Oplæg til ide-katalog samt forslag til vedtægter udleveret. Karin H & Peter T: Sidder og udarbejder tanker om sundhed og Vikingekost. Ole F.J: takker for god ro og orden og lukker mødet, da dagsorden er udtømt.

Karina siger tak for aktiv deltagelse. Tak til Handelsbanken for at sponsere drikkelse til mødet

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere