Dagsorden – FU-møde 26. februar. 2013

Til stede: Anne Jellum, Jesper Wittenburg (ref), Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Niels Elberling , Peter Kyster

Dagsorden
1. Forretningsorden
2. Konstituering
3. Generel Orientering
4. Status på aktiviteter
5. Eventuelt

1) Forretningsorden
Gennemgået og tilrettet. Jesper renskriver og udsender sammen med referatet

2) Konstituering
Rådslederens stedfortræder: Jesper Wittenburg Rådssekretær og web-master: Anne Jellum Presseansvarlig: Karina Hoffmann Fondsansvarlig: Niels Elberling

3) Generelle punkter
Mødetidspunkt blev fastsat til næstsidste fredag i hver måned. Start kl. 07.30 – Niels Elberling kommer hurtigst muligt Næste møde bliver derfor fredag d. 22. marts, kl. 907.30 hos Karina – Kirkegade, Der skrives beslutningsprotokol, som skal lægges på hjemmesiden samt handlingsprotokol, der skal lægges på hjemmesiden Nyhedsbrev skal udsendes til vore medlemmer efter hvert FU-møde

4) Status på Aktiviteter
Skøjtebane Der arbejdes videre herpå – Jacques Duelund har foreslået en placering på Falkenborgskolen – på boldbanen bag skolen op imod kirken skal der laves parcourbane om sommeren. Om vinteren kan den omdannes til skøjtebane. I givet fald vil de tage sig af udgiften til drift (ca. 300.000 årligt). Støtte til etablering (ca. 4-5mio) kan søges via ’Drøn på skolegården’ – der har i øvrigt tidligere været skøjtebane på dette sted. FU anser dette for et mere realistisk projekt end en central placering på torvet eller på Bløden. Andre steder at ansøge er Lokal & Anlægsfonden og Friluftsrådet. FU ønsker ikke at belaste kommunens økonomi – FNI skal selv finde pengene (men vil dog ikke afvise kommunen, hvis de af egen fri vilje har lyst at støtte projektet) Det forventes ikke, at der er etableret skøjtebane førend december 2014

Flaglaug
Jesper har kontakt til direktøren for Teknik og miljø, der vil undersøge hvor flag og stænger forefindes. (REF: Begge dele skulle være på Hanghøj i Skibby. Begge dele skulle være ejet af Handelsstanden. Alternativ placering kunne ifølge forvaltningen være Højagergård i Slangerup. Jesper kontakter Peter og aftaler næste skridt. Frederikssund Ny Initiativraad Møde afholdt 03. jan. 2013

Fjord-athlon
Under planlægning i samme weekend som for fulde sejl (16+17. august) Konceptet er ændret fra egentlig sportsbegivenhed til familie-fjord-athlon, dvs. sejlads fra Fs. Havn til Østby havn med Skjælskør (de har sagt ja – det har Østby Havn også). Deltagerne medbringer cykler og cykler ad fjordstien tilbage til Frederikssund. Herved får alle motion og de får set en anden del af kommunen end de normalt plejer at gøre. Økonomien er enkel: Bruger betaling

Badeanstalt
Der holdes indledende møde hos Mangor & Nagel d. 12. marts. Der forventes møde ca. hver tredje uge. Lars er tovholder i første omgang 5)

Eventuelt
Niels Elberling foreslog at FNI blev medlem af Elværket, så vi kan bruge deres lokaler. Kassereren kontakter Elværket (REF: medlemskab er siden opnået).

Herefter måtte referenten forlade mødet mens Niels orienterede om Landart.

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere