Forretningsudvalgsmøde 19-03-2019

Forretningsudvalgsmøde.

Tirsdag 19. mar. 2019,

kl: 18:30-21.00

Kildealle 22 (Collab ApS)

d. 22. mar. 2019

Referat

Til stede: Anne Jellum (AJ), Britt Rasmussen (BR), Erik H. Larsen (EHL), Jesper Nyeland (JN), Jesper Wittenburg (JW), Lars Jepsen (LJ), Mette H. Vigh (MHV)

Afbud: Jesper Olsen (JO), Sanne Klonaris (SK), Ulf Dannemand (UD)

 1. Godkendelse af
  1. Dagsorden / Godkendt
  1. Seneste referat / Opfølgning på forslag om to arbejdsgrupper. Derfor er punkterne 7c og 7d tilføjet dagsordenen.
 • Forretningsorden – godkendelse.

JW gennemgik forretningsorden afsnit for afsnit og rettede hist og her.

De fleste afsnit blev godkendt med få rettelser, mens punkt 9 vedr. arbejdsgrupper gav anledning til diskussioner omkring medlemskab, hvorfor medlemsskab og såvel nedsættelse som deltagelse i arbejdsgrupper. Emnet vedr. arbejdsgrupperne tages op igen på næste møde, som separate punkt.

Også punkt 10 gav anledning til diskussion. Det blev foreslået, at når en arbejdsgruppe har behov for at snakke med kommunen, så skal gruppen bede FU om at afklare, hvem (gerne to) der er mest oplagt til at tale Initiativrådets sag – er tovholderen i gruppen ikke med i FU, så er det oplagt at vedkommende deltager i møde med kommunen, men det er ikke et must.

JW opdaterer forretningsordenen (minus punkt 9) og udsender denne samt sætter godkendelse af forretningsorden (minus punkt 9) til godkendelse.

 • Mødedatoer 2019, inkl. stormøder fastlægges.

JW spurgte om onsdag eller torsdag kunne være en alternativ mulighed, da Sanne har det svært med tirsdage. Der var stor enighed om at tirsdag var bedst. Der var også stor enighed om at anden eller tredje tirsdag i måneden var ligegyldigt. Derefter blev den udsendte møderække godkendt med to rettelser: Stormøde holdes 29.oktober, ikke 26.november og nytårskuren droppes.

Møderne vil som udgangspunkt blive afholdt på Kilde Alle 22.

Der var bred enighed om at droppe nytårskuren og i stedet have indlæg udefra til såvel stormøder som til gf. fremover. Disse indlæg bør planlægges i god tid.

 • Konstituering
  • Rådsleders stedfortræder / Erik blev foreslået og valgt.
  • Rådssekretær / Sanne blev foreslået og valgt
 • Velkomstbrev til nye medlemmer.

Forslaget til velkomstbrev blev diskuteret. Initiativrådets vision og formål fremgår af forslaget, hvilket gav anledning til større diskussion. Der var enighed og at vision og formål for Initiativrådet skal genbesøges på næste møde. Der var også enighed om at vores seneste medlem, MHV skal ind over selve indholdet sammen med kommunikationsgruppen (der nedsættes under punkt 7c).

 • Hjemmeside.

Pt er hjemmesiden ikke eksisterende JW spurgte dels om vi skal have en hjemmeside, dels om det skal være en stationær informativ hjemmeside eller en levende hjemmeside.

Der var bred enighed om at vi skal bevare en hjemmeside og at den skal være stationær, så den ikke skal opdateres hele tiden og naturligvis informativ.

Indholdet bliver det en opgave for kommunikationsgruppen at afklare.

 • Arbejdsgruppe status.
  • Broindvielse.

JW og BR gav en kort status på broindvielsen. Initiativrådets tilbud om hjælp til afvikling af broløbet er ’løbet ud i sandet’ – det siges, at man vil have en professionel aktør (DGI er valgt). Uanset hvad, så er FNI dømt ude i denne sag.

JW fortæller kort om kommunen, økonomien og planerne om boder til hver enkelt forening i forbindelse med åbningen. Han anbefaler, at Initiativrådet undlader at deltage – der er mange andre, der gerne vil lægge arbejdskraft, så vi kan spare vores og han ser ingen ide i at have en bod. Alle er enige.

 • Liv på havnen

EHL gav fin status og gennemgik et længere dokument om gruppens planer – dette dokument er efterfølgende sendt til hele FU. Dokumentet indeholder en lang række forslag til aktiviteter, hvilket gav anledning til en del debat, både omkring forslagene, der blev meget positivt modtaget, dels omkring info.

Lige nu arbejdes der med etablering af et ishus på Tippen. De øvrige planer er sat ’on hold’

Oplægget gav anledning til en snak om, hvem vi skal arbejde frivilligt for: Foreninger eller Private investorer eller begge dele?  Der var enighed om at det afhænger at hvad formålet er – det skal være til gavn for et bredt udsnit af borgerne.

 • Kommunikations gruppe.

Gruppen består af BR, MHV, JW, Camilla Dupont. MHV er tovholder. Én opgave for gruppen bliver, ud fra oplæg fra JW, at skrive et velkomstbrev. Gruppen vil dog afvente såvel vision/formåls diskussionen og diskussionen vedr. arbejdsgrupper.

 • Havnebadsformidling.

Enighed om at dette skal klares af kommunikationsgruppen.

 • Helhedsplan for Fr.sund midtby.

Vi nåede ikke punktet, så det vil blive taget op på næste møde.

 • Eventuelt.

Torsdag er der reception på Egnsmuseet (der hører under ROMU=Roskilde Museum). I anledning af ansættelse af en ny direktør. EHL deltager, bl.a. i håb om at kunne fortælle den ny direktør om Initiativrådet.

BR beder om at legeplads-gruppen sættes på næste dagsorden, da de er nået til at skulle i kontakt med kommunen – jvf forslag om kontakt til kommunen under punkt 2.

JW opfordrer alle arbejdsgrupper til at melde tilbage til ham, når/hvis en arbejdsgruppe har vigtigt nyt.

LJ spørger om det vil være muligt, at få lagt møderækken i kalenderen. JW vil se på dette.

Referent.

Jesper Wittenburg

Rådsleder

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere