Forretningsorden Apr2019-Feb2020

Forretningsorden Apr.2019 -> feb.2020 Indkaldelse og dagsorden Bestyrelsesmøder indkaldes af rådslederen pr. mail til både bestyrelse og suppleanter. Hvis rådslederen er forhindret, så indkalder rådssekretæren.Dagsorden skal så vidt muligt være tilsendt senest 4 dage før mødet afholdes. Mødetid, sted og længde Møderne starter typisk kl. 19.00 og afsluttes så vidt muligt kl. 21.00. Møderne holdes […]