Forretningsudvalgsmøde 09-04-2019

Tirsdag 9. april. 2019,

kl: 19.00-21.00

Kildealle 22 (Collab ApS)

d. 9.apr. 2019

Referat

Til stede: Anne Jellum (AJ), Britt Rasmussen (BR),), Jesper Nyeland (JN), Jesper Wittenburg (JW), Lars Jepsen (LJ), Sanne Klonaris (SK), Ulf Dannemann (UD)

Afbud: Jesper Olsen (JO), Erik H. Larsen (EHL) Mette H. Vigh (MHV)

 1. Godkendelse af
  1. Dagsorden / Godkendt
  1. Seneste referat / Super godt referat fra sidste møde (LJ)
 • Drøftelse af Initiativrådets vision og formål:

Vi har aftalt at når vi når til oktober/november gennemgår vi vedtægterne, for at tilrette evt. ordlyd til næste generalforsamling, samt tilføje evt. nye visioner.

 • Forretningsorden:
 • Godkendelse af punkterne 1-8 og 10.

Punkterne godkendes, med den nye ordlyd.

 • Drøftelse af forretningsordenens punkt 9.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe skal godkendes af FU og i enhver arbejdsgruppe skal FU være repræsenteret – enten ved et FU-medlem eller en suppleant til FU.

om at nedsætte en arbejdsgruppe skal sendes til rådslederen pr mail. Mailen skal indeholde dels arbejdsgruppens medlemmer, dels en kort beskrivelse af arbejdsgruppens formål.

Indstillingen skal behandles på førstkommende FU-møde, såfremt mailen er tilsendt senest seks (6) dage inden dette FU-møde og ellers skal indstillingen behandles på det næste FU-møde.

Hvis FU godkender ønsket, så skal FU samtidig tage stilling til, hvem der skal repræsentere FU i arbejdsgruppen, hvis der ikke allerede er en repræsentant i arbejdsgruppen. 

Alle medlemmer af Initiativrådet kan stille forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe.

FU kan afvise forslaget, enten hvis der ikke er nogen i FU (eller blandt suppleanterne), der vil være med i arbejdsgruppen eller hvis arbejdsgruppens formål ikke er foreneligt med Initiativrådets formålsparagraf.”

Punktet godkendes med den nye ordlyd, Dvs. at forretningsorden godkendes.

 • Legeplads arbejdsgruppen / Hvem skal mødes med forvaltningen.

Status: der er afholdt en masse møder, og der arbejdes lige nu på to ting, – oplysning omkring hvor er der legepladser? Og hvilke legepladser må man være på?

Der arbejdes sammen med ”Min Landsby app” med en udbygning af den allerede eksisterende app, til også at indeholde information omkring legepladser – info. Opdelt i alder/ legepladsevent. De fremviste tegninger ser spændende ud (De bliver digitaliseret/indscannet, når de endelige tegninger er godkendt), der snakkes om at både lys og bogpakke slås sammen med legepladsgruppen? Eller at det sammentænkes. Vi er alle meget begejstret. BR har gang i noget økonomi. Gruppen skal forelægge deres planer for FNI, derefter skal det beskrives, SWAT-analyses – og igen derefter fremlægges for kommunen i henhold til forretningsorden. LJ hægter sig på gruppen i forhold til det kommunale sprog – samt de snitflader der skal overholdes.

 • Lidt historik om initiativrådet.

FNI startede i 2012, lige efter Europa festivallen (Som blev grundlagt i 1994). Det gamle initiativråd blev i 2005 nedlagt, omdannet til vikingrådet, – I feb. 2013 var der den første generalforsamling i det vi i dag kender som FNI, JW gennemgik hvad der er sket siden, – f.eks. Flaglauget, tyrolerfest, havnebadet, børneloppemarked og meget mere. JW laver en storytelling på FNI.

 • Eventuelt.
 • Helhedsplan for Fr.sund midtby. – punktet kommer på til efteråret igen. UD, vil gerne have vi tænker over ting som er vedvarende.
 • Hvorfor er det man skal være medlem af FNI? Dette ønskes som punkt til næste møde.
 • AJ efterspørg en drejebog for nye ideer. FNI sammenstemmer – og foreslår at LJ og EHL udarbejder et dokument med en drejebog omkring den ”rigtige” vej i forhold til en ”Ny ide”.
 • Tænk over en ide til stormødet den.28.maj.
 • Tænk over om vi måske skulle lave noget ”over broen” på tværs i kommunen.

Referent.

Sanne Klonaris

Rådssekretær.

Næste møder:

Tirsdag 14.maj – forretningsudvalg

Tirsdag 28.maj – stormøde

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere