Forretningsudvalgsmøde 14-05-2019

Tirsdag 14. maj. 2019,

Kl. 19:00-20.30

Kildealle 22

Frederikssund, d. 14.maj. 2019

Tilstede: Anne, Britt, Erik, Jesper N, Jesper W, Lars, Mette, Ulf

Afbud: Jesper O, Susanne

Referat

 1. Godkendelse af
  1. Dagsorden / nyt punkt tilføjet, som pkt. 4
  1. Seneste referat / godkendt
 • Planlægning af stormøde

Invitation sendt sammen med dagsorden / godkendt til udsendelse af Jesper N.

Arbejdsgruppe-oversigt – Hvem, hvordan og hvorledes. / Blev gennemgået og opdateret.

 • Opfølgning på møder med
  • Udvalget for by og land (rådsleder & hans stedfortræder). /

Erik orienterer om mødet og særligt om samarbejde med Skibby Aktive, Jægerspris netværk, Slangerup … noget – og at vi i samarbejdets ånd har brug for en fælles koordinator/sekretær.

Lars orienterer om udvalgets holdning til initiativrådet – stor respekt pga. havnebadet, men vigtigt også at fortælle om andre projekter. Udvalget er positive overfor et styrket samarbejde som udvalget gerne vil støtte op om.

Lars anbefaler, at Initiativraadet gør noget inden 25.juni, hvor der er budgetseminar. Jesper W tager initiativ til et møde med de øvrige formænd inden udgangen af maj.

Vi diskuterede også placering af evt. koordinator, men har ikke lagt os fast på nogen endelig placering – vi afventer situationen.

 • Forvaltningen vedr. legepladser (legepladsgruppen).

JW overrasket over at der var møde allerede – det var ikke helt det der var aftalt, men da Britt havde møde med Jan M i anden sammenhæng så tog det ene ord det andet og så endte det i et møde om legeplads på Bløden, da Jan gerne ville have afklaret om vi kunne få lov at bruge dele af eller hele Bløden – og hvis ikke der er hul igennem, så vil Jan M gerne hjælpe os videre på   anden vis.

Der er også tænkt på bæredygtighed og måske er der lidt økonomi fra forsyningen, hvis der kan indtænkes noget med vandet.

Vi snakker om kun én legeplads i Frederikssund og den skal ligge på Bløden. Britt bærer ansøgning ind til Jan M pr 17.maj, som forelægges fritids- og kulturudvalget.

 • Ekstraordinær generalforsamling i KUF (Kulturrådet)

Hvem kan deltage 4. juni, kl 19?

Lars sidder i KUF, som Initiativrådets repræsentant.

Efter seneste generalforsamling i KUF, så var der ikke fuld bestyrelse – der mangler at blive betalt to pladser.

KUF er en paraplyorganisation – og man kan kun sidde i KUF, hvis man repræsenterer en kulturforening, der er medlem af KUF.

Man bryder sine egne vedtægter på den måde, man har indkaldt til dette ekstraordinære møde, så Lars er yderst utilfreds.

Anne går fra FU-mødet

 • Orienteringer
  • Øllets dag (Jesper, Jesper, Jesper) / Jesper fortæller lidt om konceptet.
  • Medborgerhus / Mette fortæller om tankerne omkring Lundevej.

Her gik referenten, så intet ref fra resten af mødet

 • Idekonkurrencen Frederikssund Fjordkant (Erik).
  • Andre arbejdsgrupper?
 • Eventuelt.

Vel mødt

Jesper Wittenburg

Rådsleder

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere