Forretningsudvalgsmøde 08-10-2019

Tirsdag 8. oktober 2019, kl: 19:00-21.00

Kildealle 22

(en opsamling, der er ment som værende upartisk)

Til stede var: Anne, Britt, Erik, Jesper N, Jesper O, Jesper W, Lars, Mette.

Afbud fra: Sanne, Ulf

Den generelle opfattelse blandt FU-medlemmer er,

  • at der er har været for meget fokus på administration og det organisatoriske
  • at møderne i FU har kørt i tomgang i lang tid (år) og dræbt energi
  • at der ønskes mere fokus på de fire s’er: små sikre synige successer
  • at vi skal passe på med for mange store projekter – de tager megen tid/energi 

Vi havde flere længere diskussioner, bla.om medlemmer og vores dårlige samvittighed over, at vi ikke leverer noget tilbage til medlemmerne. 

Spørgsmålet er, hvorfor vi har medlemmer,

  • om vi overhovedet skal have dem, når vi ikke bruger dem og de ikke bidrager (bortset fra med kontingent). Vi diskuterede for/imod støttemedlemmer. Der kom ingen afklaring på spørgsmålene.
  • om økonomien og vore udgifter, der indtil nu har været dækket af kontingentbetaling. Beløbet er samlet set relativt lille (omend ret afgørende). Det blev diskuteret om vi kunne være kontingentfrie og i stedet være finansieret via firmasponsorater. Der kom ingen afklaring på spørgsmålene.
  • om kommunikation. Der var bred enighed om, at facebook var stedet, hvor ledelsen og arbejdsgrupper orienterede hinanden.
  • om hvor løs/stram strukturen skal være og om vore forskellige interesser/evner. Nogen er bedst til de administrative opgaver, mens andre er bedre til de kreative ideer og finder den nuværende struktur kvælende for deres kreativitet. Det blev diskuteret, hvor tæt arbejdsgrupperne skulle være tilknyttet hinanden og om det var en ide, at der belv afholdt kvartalsvise møder for deltagerne i vore arbejdsgrupperne. Der blev diskuteret størrelse på ledelsen og meget mere.

Et forsøg fra undertegnede på opsamling af de mange forskellige input til struktur og et oplæg til en ny struktur mislykkedes, da forslaget ikke indeholdt store nok forandringer fra den nuværende struktur. Struktur debatten forblev derfor uafklaret.

Som det fremgår ovenfor, så er der mange ting at diskutere og afklare. Derfor blev vi enige om at mødes om tre uger, dvs. tirsdag 29.oktober – mødeindkaldelse er afsendt – og fortsætte diskussionerne. 

Stormødet udsættes derfor indtil sidste tirsdag i november måned (26/11) – jeg udsender information til vore medlemmer herom.

Jeg håber, at jeg har fået det meste med og at det giver et retvisende billede af diskussionerne.

Husk, at der på fredag (11.oktober) holdes Halloween i Jernbanegade. Kan man hjælpe så skal man kontakte Britt.

Tak for mange gode debatter og en god og ligefrem tone, hvor ‘svesken (heldigvis) kom på disken’ og intet blev udeladt – og tak til Lars for den fine afsluttende opsamling på mødet. 

Jesper Wittenburg

Rådsleder

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere