Forretningsudvalgsmøde 14-01-2020

Tirsdag 14. jan  2020, kl: 19:00-21.00 Jægeralle 4

REFERAT

Til stede: Anne, Britt, Jesper O, Jesper W, Lars

Afbud: Erik, Sanne, Ulf

 1. Godkendelse af
  1. Dagsorden / tilrettet
  1. Seneste referat /

Carsten Pontoppidan har indvilget i at fortsætte som flagmester. Jesper W tager en snak med ham og aftaler nærmere.

Herefter ref. godkendt.

 • Evaluering af stormøde.

Vi er glade for stormødet og vi er glade for indlægget fra minlandsby-app.

Vi er enige om, at vi skal arbejde videre med minlandsby-app. Vi er enige om at køre videre udenfor det kommunale regi og så kan app’en evt gives som gave til kommunen.

Prisen ligger på ca 20.000.

Det besluttes at overgive arbejdet til arbejdsgruppen vedr kommuniktion, hvor Britt er tovholder. Arb.gruppen beslutter hvordan ideen udbredes til hele kommunen.

Vedr. det praktiske omkring stormødet, så skal der være styr på det på forhånd, ligesom der skal være styr på tilmeldinger og alle i bestyrelsen skal være orienterede herom.

Vi skal huske at sende ud til alle – ikke kun medlemmer. Det blev gjort i anden omgang, men det var for sent.

Skal vi fortsætte med at holde møder på Ådalens skole? Vi er enige om at det ikke er så hyggeligt og fx elværket eller Langes Magasin er bedre.

Det foreslås at vi fremover holder gf-mødet på Kalvøen. Jesper W kontakter Rasmus og hører om priser og om der er ledigt, både mh gf og mht spisning for bestyrelen.

 • Ekstraordinær generalforsamling

Drøftet

 • Ordinær generalforsamling
  • Dagsorden / gennemgået og tilrettet – ny version rundsendes førstkommende weekend.

Indkaldelse til gf skal udsendes senest mandag 20/1-20 – dagsorden kan udsendes senere.

 • Regnskab / drøftet og godkendt. Er leveret til revisor. Det godkendte regnskab leveres hos Britt, hvor Jesper O afhenter og laver passende antal kopier.
 • Det praktiske

Jesper W. kontakter Rasmus mht kaffe/kage og mad. Hvis det ikke lykkes, så prøver vi Langes Magasin og eller holder vi fast i Ådalens skole.

Vi mødes og spiser sammen kl 17.30 – gf starter kl 19

Hvis ikke Rasmus, så sender JW forespørgsel ud om hvem der kan hjælpe.

 • Drøftelse af forslag til
  • Nye vedtægter / drøftet og tilrettet – udsendes i førstkommende weekend.
  • Ny forretningsorden / opdateres først i forbindelse med første møde efter gf
 • Kommende arrangementer.

Legeplads udvalget.

Luciaoptog aflyst – nyt arrangement med musikskolen – juletræstænding.

Græskar arrangement er udliciteret til en græskargruppe.

 • Eventuelt.

Intet.

Referent

Jesper Wittenburg

Rådsleder

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere