Bestyrelsesmøde Referat 04-03-2020

Til stede: Jesper O, Jesper W, Lars, Irmelin, Erik

1) Godkendelse af

a. Dagsorden blev godkendt
b. Referat fra generalforsamling blev godkendt
c. Forretningsordenen blev godkendt
d. Angående pkt. 7 og kontakt til arbejdsgrupper fordeles ved næste bestyrelsesmøde.
e. Vedtægter blev godkendt

2) Konstituering

a. Næstformand: Erik H. Larsen
b. Sekretær: Irmelin Funch

3) Rollefordeling

a. Formidling af kontakt til kommunen / Jesper (og Lars)
b. Kontakt til presse generelt: Jesper W. og Erik

I øvrigt foretages kontakt til pressen gennem tovholder fra bestyrelsen samt arbejdsgruppen. Formanden skal orienteres om indhold.

c. Kontakt til erhvervsliv / Lars, Ulf
d. Kontakt til sponsorer er Jesper O
e. Støtte til fondsansøgninger og andre ansøgninger er Erik og Irmelin
f. Opdatering af hjemmeside er Ulf. Vi sender til ham og han lægger op.
g. Vedligehold af facebook-gruppe er Ulf og Lars. Bestyrelsen skal dog også have mulighed for at lægge op
h. Svar på henvendelser, Irmelin sorterer og videresender til relevante personer i bestyrelsen. Fb besvares af Lars
i. Information til nye er Irmelin og Jesper W. Medlemspleje tages op næste gang

4) Mødekalender.

a. Bestyrelsesmøder.
Næste møde er søndag, d. 22. marts kl. 16.30, Jernbanegade 38, og dernæst d. 14. april

b. Stormøder og ansvarlig tages op næste gang

5) Oversigt over nuværende arbejdsgrupper, inkl. status.

Relationen mellem havnebadet og maritimt center blev diskuteret.

Jesper W sender status angående arbejdsgrupperne samt referat fra dem.
Resten tages op næste gang

6) Nye tanker?

Erik og Irmelin vil gerne fremme kunst i Frederikssund og kommer med et oplæg

Kærlighedsstien i Ådalen vil Lars arbejde videre på

7) Medlemspleje og markedsføring af Initiativrådets virke tages op næste gang

8) Eventuelt.

Referent

Irmelin Funch

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere