Rådsmøde 15-08-2013

1. Status på aktiviteter Oktober fest 2009. Gæst Peter Cafe Bonde og cafe Zink var hovedkræfterne i sidste Tyrolerfest. Stort telt blev lejet og opsat på torvet. Gaderne blev afspærret og der var vagter. Festen gik rent ind hos Frederiksundere. Bonde ville have fortsat, oprettede en forening som kunne bruge Valhal. Blev kørt meget komicielt […]

Rådsmøde 16-05-2013

Til stede: Anne Jellum kl. 16.45 (ref.), Jesper Wittenburg , Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Peter Kyster og Kirsten Hoel, Afbud fra Niels Elberling. 1. Rådsmøde den 27. maj 2013, Kalvøen. Case Flaglaug Komunikation mellem medlemmer. Status på aktiviteter. Billeder. Hver tovholder fortæller kort. Jesper taler med Inger Prier om […]

Rådsmøde 19-04-2013

Dagsorden FNI– FU møde 19. april kl. 7.30, Link Grafik (Handelsbanken) Til stede: Anne Jellum (ref.), Jesper Wittenburg , Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Niels Elberling, Peter Kyster og Kirsten Hoel 1. Struktur på FU møder. Jesper er mødeleder i dag. Vi sørger for afslutning efter hvert punkt på dagsordenen. […]

Rådsmøde 22-03-2013

Referat FNI– FU-møde 22. marts 2013 Link Grafik Til stede: Anne Jellum (ref), Jesper Wittenburg ), Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Niels Elberling, Peter Kyster. Afbud fra Kirsten Hoel 1. Status på aktiviteter Lars fortæller om badeanstalt/havnebassin. De er 7 + 2 i arbejdsgruppen. Navne ønskes på deltagere i gruppen, […]

Rådsmøde 26-02-2013

Dagsorden – FU-møde 26. februar. 2013 Til stede: Anne Jellum, Jesper Wittenburg (ref), Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Niels Elberling , Peter Kyster Dagsorden 1. Forretningsorden 2. Konstituering 3. Generel Orientering 4. Status på aktiviteter 5. Eventuelt 1) Forretningsorden Gennemgået og tilrettet. Jesper renskriver og udsender sammen med referatet 2) […]

Rådsmøde 03-01-2013

Dagsorden 1. Status fra arbejdsgruppen a. Foreløbig aktivitetsplan for 2013 b. Nedsættelse af arbejdsgrupper 2. Orientering om stiftende generalforsamling 3. Idekataloget – supplerende aktiviteter fra andre medlemmer 4. Eventuelt Følgende er notater og kommentarer nedfældet delvist undervejs i mødet, delvist nedskrevet efterfølgende. Det skal derfor ikke opfattes som udtømmende for debatten. Generel orientering om de […]

Rådsmøde 01-11-2012

FNI møde 1.11.2012 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Præsentationsrunde – kort 4. Oplæg og tanker fra arbejdsgruppen a. Motivation b. Set-up c. Økonomi d. Organisation e. Tidslinje 5. Diskussion af oplæg 6. Nedsættelse af arbejdsgruppe (fungerende frem til 5. feb. 2013) 7. Fastsættelse af kontingent 8. Næste møde Dato: 27. november, kl. […]

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere