Rådsmøde 16-05-2013

Til stede: Anne Jellum kl. 16.45 (ref.), Jesper Wittenburg , Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Peter Kyster og Kirsten Hoel, Afbud fra Niels Elberling. 1. Rådsmøde den 27. maj 2013, Kalvøen. Case Flaglaug Komunikation mellem medlemmer. Status på aktiviteter. Billeder. Hver tovholder fortæller kort. Jesper taler med Inger Prier om […]

Rådsmøde 19-04-2013

Dagsorden FNI– FU møde 19. april kl. 7.30, Link Grafik (Handelsbanken) Til stede: Anne Jellum (ref.), Jesper Wittenburg , Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Niels Elberling, Peter Kyster og Kirsten Hoel 1. Struktur på FU møder. Jesper er mødeleder i dag. Vi sørger for afslutning efter hvert punkt på dagsordenen. […]

Rådsmøde 22-03-2013

Referat FNI– FU-møde 22. marts 2013 Link Grafik Til stede: Anne Jellum (ref), Jesper Wittenburg ), Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Niels Elberling, Peter Kyster. Afbud fra Kirsten Hoel 1. Status på aktiviteter Lars fortæller om badeanstalt/havnebassin. De er 7 + 2 i arbejdsgruppen. Navne ønskes på deltagere i gruppen, […]

Rådsmøde 26-02-2013

Dagsorden – FU-møde 26. februar. 2013 Til stede: Anne Jellum, Jesper Wittenburg (ref), Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Niels Elberling , Peter Kyster Dagsorden 1. Forretningsorden 2. Konstituering 3. Generel Orientering 4. Status på aktiviteter 5. Eventuelt 1) Forretningsorden Gennemgået og tilrettet. Jesper renskriver og udsender sammen med referatet 2) […]

Stiftende Generalforsamling 05-02-2013

1. Velkommen Karina byder velkommen. Jesper fortæller om grundtanken i FNI. Bydysten var et godt eksempel på hvordan foreninger kan arbejde sammen. Det er grundtanken at vi skal arbejde sammen. Det gl. initiativråd er fra oktober 1951 indtil 2004, det hedder Frederikssund Vikingespil i dag. Nu prøver vi igen. Vi skaber 60 år mere. 2. […]

Rådsmøde 03-01-2013

Dagsorden 1. Status fra arbejdsgruppen a. Foreløbig aktivitetsplan for 2013 b. Nedsættelse af arbejdsgrupper 2. Orientering om stiftende generalforsamling 3. Idekataloget – supplerende aktiviteter fra andre medlemmer 4. Eventuelt Følgende er notater og kommentarer nedfældet delvist undervejs i mødet, delvist nedskrevet efterfølgende. Det skal derfor ikke opfattes som udtømmende for debatten. Generel orientering om de […]

Rådsmøde 01-11-2012

FNI møde 1.11.2012 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Præsentationsrunde – kort 4. Oplæg og tanker fra arbejdsgruppen a. Motivation b. Set-up c. Økonomi d. Organisation e. Tidslinje 5. Diskussion af oplæg 6. Nedsættelse af arbejdsgruppe (fungerende frem til 5. feb. 2013) 7. Fastsættelse af kontingent 8. Næste møde Dato: 27. november, kl. […]