Vedtægter 28-02-2017

§1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Rådets navn er ’Frederikssund Ny Initiativråd’. Rådets hjemsted er Frederikssund by. Rådet er et upolitisk organ. §2. Formål og hensigt Stk.1. Rådets formål er at skabe sammenhæng og (ny) identitet for alle borgere, ved at:– forene ressourcer og kræfter på tværs af eksisterende firmaer, foreninger, grupper, organisationer mv. – støtte […]

Generalforsamling 28-02-2017

Referat til Generalforsamling Tirsdag d. 28. februar, 2017, 19.00 House of Link / Havnegade 22 1. Velkomst /Rådslederen Karina Hoffmann byder velkommen, FNI har eksisteret i 4 år nu. 2. Valg af dirigent. Carsten Pontoppidan er valgt. Der takkes for valget. GF er lovlig indkaldt. 3. Forretningsudvalgets (FU) beretning. Karina Hoffmann gennemgik årsberetningen. Beretning blev […]

Generalforsamling 29-02-2016

1. Velkomst / Rådsformanden Karina byder velkommen 2. Valg af dirigent Grethe Olsen. Orientering om deltagelse i GF. Ifølge vedtægterne så skal man have betalt kontingent rettidigt (dvs. senest 1.feb) for at måtte deltage i GF. Enkelte tilstede har betalt kontingent i løbet af februar og er derfor medlemmer. Dog kan de kun deltage i […]

General forsamling 17-02-2015

Referat af FNI´s generalforsamling 2015 Tid: Tirsdag d. 17. februar, 2015, kl.19.30 Sted: House of Link / Havnegade 22 (tidligere Husmers butik) Dagsorden 1. Velkomst / Rådsformanden 2. Valg af dirigent 3. Forretningsudvalgets (FU) beretning 4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab 5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget. 6. Indkomne forslag 7. Valg […]

Generalforsamling 18-02-2014

Dagsorden Generalforsamling tirsdag den 18. februar 2014, Restaurant Kalvøen, kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Karin Hansen 2. Forretningsudvalgets beretning Formandens beretning. 3. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab Regnskab gennemgået af kasserer 4. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget Kasserer. Kontingent kr. 200,- fastholdes. Budget, minimum kr. 0,00 ved årets udgang. 5. Indkomne […]

Rådsmøde 15-08-2013

1. Status på aktiviteter Oktober fest 2009. Gæst Peter Cafe Bonde og cafe Zink var hovedkræfterne i sidste Tyrolerfest. Stort telt blev lejet og opsat på torvet. Gaderne blev afspærret og der var vagter. Festen gik rent ind hos Frederiksundere. Bonde ville have fortsat, oprettede en forening som kunne bruge Valhal. Blev kørt meget komicielt […]

Rådsmøde 16-05-2013

Til stede: Anne Jellum kl. 16.45 (ref.), Jesper Wittenburg , Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Peter Kyster og Kirsten Hoel, Afbud fra Niels Elberling. 1. Rådsmøde den 27. maj 2013, Kalvøen. Case Flaglaug Komunikation mellem medlemmer. Status på aktiviteter. Billeder. Hver tovholder fortæller kort. Jesper taler med Inger Prier om […]

Rådsmøde 19-04-2013

Dagsorden FNI– FU møde 19. april kl. 7.30, Link Grafik (Handelsbanken) Til stede: Anne Jellum (ref.), Jesper Wittenburg , Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Niels Elberling, Peter Kyster og Kirsten Hoel 1. Struktur på FU møder. Jesper er mødeleder i dag. Vi sørger for afslutning efter hvert punkt på dagsordenen. […]

Rådsmøde 22-03-2013

Referat FNI– FU-møde 22. marts 2013 Link Grafik Til stede: Anne Jellum (ref), Jesper Wittenburg ), Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Niels Elberling, Peter Kyster. Afbud fra Kirsten Hoel 1. Status på aktiviteter Lars fortæller om badeanstalt/havnebassin. De er 7 + 2 i arbejdsgruppen. Navne ønskes på deltagere i gruppen, […]

Rådsmøde 26-02-2013

Dagsorden – FU-møde 26. februar. 2013 Til stede: Anne Jellum, Jesper Wittenburg (ref), Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Niels Elberling , Peter Kyster Dagsorden 1. Forretningsorden 2. Konstituering 3. Generel Orientering 4. Status på aktiviteter 5. Eventuelt 1) Forretningsorden Gennemgået og tilrettet. Jesper renskriver og udsender sammen med referatet 2) […]