Dagsorden FNI– FU møde 19. april kl. 7.30, Link Grafik (Handelsbanken)

Til stede: Anne Jellum (ref.), Jesper Wittenburg , Karina Hoffmann, Kirsten Hoel, Knud Larsen, Lars Jepsen-Sølvhøj, Michael Tøgersen, Niels Elberling, Peter Kyster og Kirsten Hoel

1. Struktur på FU møder. Jesper er mødeleder i dag. Vi sørger for afslutning efter hvert punkt på dagsordenen. Den ansvarlige for hver enkelt aktivitet, sørger selv for at opdatere på hjemmesiden. Referat fra hvert FU møde lægges ind på hjemmesiden under intern. Karina sender link ud til hjemmesiden.

2. Vikingetema i byen 21/6 -14/7-2013 Adgang til vikingespillets aktivitets kalender. Michael, Karina, Camilla Dupont og Jesper W. holder møde. Vikingetema dato er nu fra 31. maj til den 14. juli 2013.

3. Flaglaug status? Der er møde med kommunen på tirsdag om evt. overdragelse af flagene, da det er kommunen der ejer dem nu. Flaglauget vender tilbage med et oplæg på hvordan det administrativt skal fungere. Flagene er i god stand og der er ca. 80 stænger og flag. Stark har doneret en stor trækvogn, samt jakker til flaglauget. Vi satser på at flage den 24. maj på Haldors 100 års fødselsdag.

4. Institutions aktivitet: Sy deres eget vikingeflag. Vi taler med Birgitte fra produktionsskolen. Knud undersøger og vender tilbage til Karina. Godt hvis vi kunne have 80 rå flag til uddeling den 25. maj. Evt. sponsorat på færdigt syede flag. Jesper taler med Mette W. som er fællestillidsmand for BUPL om kontakt til institutioner. Pris undersøges på flag.

5. FNI rådsmøde 21. maj, planlægning. Vi er nu medlem af Elværket. Karina taler med Rasmus på Kalvøen om fælles spisning inden mødet. Karina sender invitation ud til FU. Mødet er et status/opdaterings møde.

6. Forslag til FNI event/markedsføring/medlemshvervning 1. juni 2013. Den 31. maj 2013. En stand. Hvor vi fortæller byen om hvad vi laver. Karina vil gerne lave markedsføringsmaterialet. Karina spørger om pris på uniform. Der informeres om standen på mødet den 21. maj og opfordres til hjælp.

7. Børn i byen 25. maj 2013 Børneloppemarked. Kan vi spørge FETC om et større arrangement (Børn i byen) Vi skal søge om afspærring. (torvet) Kan vi få ungdomsskolen og andre til at optræde. Fioma. Fjordkunstnerne skal bruge den til Street art den 3. august. Vi undersøger nærmere. Jesper laver en aftale om at se Fioma sammen. Karina siger til Karen at vi er nødt til at skyde den til efter 3. august. Frederikssund Ny Initiativraad Møde afholdt 03. jan. 2013

8. Status på aktiviteter (kort) Street art. 30 ud af 50 fjordkunstnere var straks med på ideen. Tema er Sommer, livsglæde og musik. Store flader og kraftige farver. Fjordkunstnerne skal komme med en plan. Niels har en skitse klar senest 1. juni om hvad der er hvor og budget. Den skal bla. Bruges til koordinering med handelsudvalget/FETC. Jesper har holdt møde med Charlotte fra Kluns de luxe om byttemarked. Skøjtebane. Vi kom ikke med i kampagnen Drøn På. Ådalen er ved at lave skøjtebane over for Skat.

9. Eventuelt. Michael sender pæne rykkere ud. Der kan betales ved mødet den 21. maj 2013. Michael taler med Peter Bo om synligt samarbejde. Næste møde torsdag den 16. maj kl. 16.30. Hos Link grafik. Michael tager vin med.

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere