Generalforsamling 22-02-2022

Langes Magasin

Tirsdag d. 22. feb. 2022

kl. 18.30 – ca. 21.30

Kære medlemmer.

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling m. efterfølgende smørrebrød og afsluttende med indlæg af vores nye borgmester, Tina Tving Stauning (A).

NB! Kontingent på kr. 200,- skal være indbetalt senest 08.feb.2022 (kontonummer: 6493-2007384) for at man er stemmeberettiget til generalforsamlingen.

18.30 Generalforsamling starter

Dagsorden.

 1. Velkomst v/ formanden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Rådets beretning v/formanden.
 4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab v/ kassereren.
 5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.

Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt.

 • Indkomne forslag.

Forslag skal sendes til kontakt@initiativraadet.dk – og være modtaget senest 14.feb.

 • Valg.
 • Kasserer  – vælges for 2 år.

Afgående: Jesper Olsen / Bestyrelsen foreslår genvalg.

 • To (2) rådsmedlemmer for 2 år.

Afgående: Erik H. Larsen og Irmelin Funch / Bestyrelsen foreslår genvalg af begge.

 • En (1) suppleant – vælges for 1 år.

Afgående: Malene Bloch-Bjerringgård / Bestyrelsen foreslår genvalg.

 • En (1) revisor – vælges for 2 år.

Afgående Christian Brangstrup / Bestyrelsen foreslår genvalg.

 • En (1) revisor suppleant vælges for 1 år.
 • Afgående: Ole Sommerfeldt / Bestyrelsen foreslår genvalg.
 • Eventuelt.

Ca. 19.30 Smørrebrød

Husk tilmelding på kontakt@initistivraadet.dk

Ca. 20.15 Borgmester Tina Tving Stauning (A)

Tanker om frivillighed og borgerinddragelse.

Vel mødt

Frederikssund Ny Initiativråd

Jesper Wittenburg, formand

(+45) 2029 0685 / kontakt@initativraadet.dk

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere