Langes Magasin

Tirsdag d. 22. feb. 2022

kl. 18.30 – ca. 21.30

Kære medlemmer.

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling m. efterfølgende smørrebrød og afsluttende med indlæg af vores nye borgmester, Tina Tving Stauning (A).

NB! Kontingent på kr. 200,- skal være indbetalt senest 08.feb.2022 (kontonummer: 6493-2007384) for at man er stemmeberettiget til generalforsamlingen.

18.30 Generalforsamling starter

Dagsorden.

 1. Velkomst v/ formanden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Rådets beretning v/formanden.
 4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab v/ kassereren.
 5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.

Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt.

 • Indkomne forslag.

Forslag skal sendes til kontakt@initiativraadet.dk – og være modtaget senest 14.feb.

 • Valg.
 • Kasserer  – vælges for 2 år.

Afgående: Jesper Olsen / Bestyrelsen foreslår genvalg.

 • To (2) rådsmedlemmer for 2 år.

Afgående: Erik H. Larsen og Irmelin Funch / Bestyrelsen foreslår genvalg af begge.

 • En (1) suppleant – vælges for 1 år.

Afgående: Malene Bloch-Bjerringgård / Bestyrelsen foreslår genvalg.

 • En (1) revisor – vælges for 2 år.

Afgående Christian Brangstrup / Bestyrelsen foreslår genvalg.

 • En (1) revisor suppleant vælges for 1 år.
 • Afgående: Ole Sommerfeldt / Bestyrelsen foreslår genvalg.
 • Eventuelt.

Ca. 19.30 Smørrebrød

Husk tilmelding på kontakt@initistivraadet.dk

Ca. 20.15 Borgmester Tina Tving Stauning (A)

Tanker om frivillighed og borgerinddragelse.

Vel mødt

Frederikssund Ny Initiativråd

Jesper Wittenburg, formand

(+45) 2029 0685 / kontakt@initativraadet.dk

Related Posts

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere