Forretningsudvalgsmøde 09-04-2019

Tirsdag 9. april. 2019, kl: 19.00-21.00 Kildealle 22 (Collab ApS) d. 9.apr. 2019 Referat Til stede: Anne Jellum (AJ), Britt Rasmussen (BR),), Jesper Nyeland (JN), Jesper Wittenburg (JW), Lars Jepsen (LJ), Sanne Klonaris (SK), Ulf Dannemann (UD) Afbud: Jesper Olsen (JO), Erik H. Larsen (EHL) Mette H. Vigh (MHV) Godkendelse af Dagsorden / GodkendtSeneste referat […]

Forretningsorden Apr2019-Feb2020

Forretningsorden Apr.2019 -> feb.2020 Indkaldelse og dagsorden Bestyrelsesmøder indkaldes af rådslederen pr. mail til både bestyrelse og suppleanter. Hvis rådslederen er forhindret, så indkalder rådssekretæren.Dagsorden skal så vidt muligt være tilsendt senest 4 dage før mødet afholdes. Mødetid, sted og længde Møderne starter typisk kl. 19.00 og afsluttes så vidt muligt kl. 21.00. Møderne holdes […]