Generalforsamling 11-02-2020

Ekstraordinær generalforsamling og efterfølgende Ordinær generalforsamling Tirsdag d. 11. februar 2020, kl 19.00 Restaurant Kalvøen Dagsorden Velkomst v/ rådslederen. Valg af dirigent. Ekstraordinær generalforsamling (start kl 19) Vedtægtsændringer. Bestyrelsen ønsker at lægge det administrative arbejde over på færre hænder og i stedet flytte fokus (og hænder) til det mere kreative arbejde. Derfor foreslås en reduktion […]

Generalforsamling 22-02-2018

Torsdag d. 22. februar, 2018, 19.00 House of Link / Havnegade 22 1. Velkomst /Rådslederen Jesper Nyland 2. Valg af dirigent. Lars Jepsen-Sølvhøj er valgt 3. Forretningsudvalgets (FU) beretning. Ved Jesper Nyland, beretning vedlægges 4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab.Ved Anne Karina Jellum, regnskabet er godkendt. 5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.Der […]

Generalforsamling 28-02-2017

Referat til Generalforsamling Tirsdag d. 28. februar, 2017, 19.00 House of Link / Havnegade 22 1. Velkomst /Rådslederen Karina Hoffmann byder velkommen, FNI har eksisteret i 4 år nu. 2. Valg af dirigent. Carsten Pontoppidan er valgt. Der takkes for valget. GF er lovlig indkaldt. 3. Forretningsudvalgets (FU) beretning. Karina Hoffmann gennemgik årsberetningen. Beretning blev […]

Generalforsamling 29-02-2016

1. Velkomst / Rådsformanden Karina byder velkommen 2. Valg af dirigent Grethe Olsen. Orientering om deltagelse i GF. Ifølge vedtægterne så skal man have betalt kontingent rettidigt (dvs. senest 1.feb) for at måtte deltage i GF. Enkelte tilstede har betalt kontingent i løbet af februar og er derfor medlemmer. Dog kan de kun deltage i […]

General forsamling 17-02-2015

Referat af FNI´s generalforsamling 2015 Tid: Tirsdag d. 17. februar, 2015, kl.19.30 Sted: House of Link / Havnegade 22 (tidligere Husmers butik) Dagsorden 1. Velkomst / Rådsformanden 2. Valg af dirigent 3. Forretningsudvalgets (FU) beretning 4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab 5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget. 6. Indkomne forslag 7. Valg […]

Generalforsamling 18-02-2014

Dagsorden Generalforsamling tirsdag den 18. februar 2014, Restaurant Kalvøen, kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Karin Hansen 2. Forretningsudvalgets beretning Formandens beretning. 3. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab Regnskab gennemgået af kasserer 4. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget Kasserer. Kontingent kr. 200,- fastholdes. Budget, minimum kr. 0,00 ved årets udgang. 5. Indkomne […]

Stiftende Generalforsamling 05-02-2013

1. Velkommen Karina byder velkommen. Jesper fortæller om grundtanken i FNI. Bydysten var et godt eksempel på hvordan foreninger kan arbejde sammen. Det er grundtanken at vi skal arbejde sammen. Det gl. initiativråd er fra oktober 1951 indtil 2004, det hedder Frederikssund Vikingespil i dag. Nu prøver vi igen. Vi skaber 60 år mere. 2. […]