Ekstraordinær generalforsamling og efterfølgende Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 11. februar 2020, kl 19.00

Restaurant Kalvøen

Dagsorden

 1. Velkomst v/ rådslederen.
 • Valg af dirigent.

Ekstraordinær generalforsamling (start kl 19)

 • Vedtægtsændringer.

Bestyrelsen ønsker at lægge det administrative arbejde over på færre hænder og i stedet flytte fokus (og hænder) til det mere kreative arbejde. Derfor foreslås en reduktion af FU til fem personer, hvilket kræver vedtægtsændringer.

 • Eventuelt.

Pause (15 min)

Ordinær generalforsamling.

 • Forretningsudvalgets (FU) beretning v/rådslederen.
 • Godkendelse af det fremlagte årsregnskab v/ kassereren.
 • Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.

Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt

 • Indkomne forslag.

Forslag skal sendes til medlem@initiativraadet.dk senest 6.februar.

 • Valg.
 • Kasserer – vælges for to år
  • Afgående: Anne Jellum

Bestyrelsen foreslår: Jeper Olsen

 • To (2) rådsmedlemmer for 2 år
  • Afgående: Sanne Klonaris, Britt Rasmussen, Erik H. Larsen, Jesper Olsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik H. Larsen

 • En (1) suppleant – vælges for 1 år.
 • Afgående: Ulf Dannemand
 • En (1) revisor – vælges for 2 år.
 • Afgående Christian Brangstrup

FU foreslår genvalg

 • En (1) revisor suppleant vælges for 1 år
 • Afgående: Jesper Falk

FU foreslår genvalg

 1. Eventuelt.

På forretningsudvalgets vegne

Jesper Wittenburg

rådsleder

Der vil være kaffe/te med kage/småkager under mødet.

NB!

Kun medlemmer, der har betalt kontingent inden 1. feb 2020 har adgang til generalforsamlingen.

(Kontingent på kr. 200,- kan indbetales på kontonummer: 6493-2007384)

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere