Generalforsamling 11-02-2020

Ekstraordinær generalforsamling og efterfølgende Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 11. februar 2020, kl 19.00

Restaurant Kalvøen

Dagsorden

 1. Velkomst v/ rådslederen.
 • Valg af dirigent.

Ekstraordinær generalforsamling (start kl 19)

 • Vedtægtsændringer.

Bestyrelsen ønsker at lægge det administrative arbejde over på færre hænder og i stedet flytte fokus (og hænder) til det mere kreative arbejde. Derfor foreslås en reduktion af FU til fem personer, hvilket kræver vedtægtsændringer.

 • Eventuelt.

Pause (15 min)

Ordinær generalforsamling.

 • Forretningsudvalgets (FU) beretning v/rådslederen.
 • Godkendelse af det fremlagte årsregnskab v/ kassereren.
 • Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.

Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt

 • Indkomne forslag.

Forslag skal sendes til medlem@initiativraadet.dk senest 6.februar.

 • Valg.
 • Kasserer – vælges for to år
  • Afgående: Anne Jellum

Bestyrelsen foreslår: Jeper Olsen

 • To (2) rådsmedlemmer for 2 år
  • Afgående: Sanne Klonaris, Britt Rasmussen, Erik H. Larsen, Jesper Olsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik H. Larsen

 • En (1) suppleant – vælges for 1 år.
 • Afgående: Ulf Dannemand
 • En (1) revisor – vælges for 2 år.
 • Afgående Christian Brangstrup

FU foreslår genvalg

 • En (1) revisor suppleant vælges for 1 år
 • Afgående: Jesper Falk

FU foreslår genvalg

 1. Eventuelt.

På forretningsudvalgets vegne

Jesper Wittenburg

rådsleder

Der vil være kaffe/te med kage/småkager under mødet.

NB!

Kun medlemmer, der har betalt kontingent inden 1. feb 2020 har adgang til generalforsamlingen.

(Kontingent på kr. 200,- kan indbetales på kontonummer: 6493-2007384)

Skriv et svar