Bestyrelsesmøde Referat 21-04-2020

Til stede: Jesper O, Jesper W, Lars, Irmelin, Erik Godkendelse af Dagsorden blev godkendtSeneste referat blev godkendtMødeplanStormødet afholdes d. 29. oktober og arbejdsgruppemøde d. 10. juni. Arbejdsgrupper Generelt: Der skal være en livline fra arbejdsgrupperne til bestyrelsen. Lige nu er bestyrelsen repræsenteret i alle arbejdsgrupper.På næste møde gives en opsummering fra bestyrelsesmedlemmerne af, hvor arbejdsgruppen […]