Kære alle.

For en forening som Frederikssund Ny Initiativråd (Initiativrådet) har 2020 været et vanskeligt år, præcis som det også har været det for mange andre foreninger. Det skyldes, de meget begrænsede muligheder for at  kunne mødes og kunne igangsætte aktiviteter til glæde for borgerne i Frederikssund by.

Det betyder dog ikke, at bestyrelsen har ligget på den lade side – tværtimod har vi holdt møder næsten hver eneste måned.

Vi har bl.a. fulgt med i, hvornår Kultur- og Havnebad blev en realitet og vi har diskuteret, hvordan vi kan skabe mere ’Liv på havnen’.

Vi har også etableret en helt ny arbejdsgruppe: ’Øl i centrum’, der tilmed nåede at afholde et succesfyldt arrangement i september i år.

Endelig er flere andre arbejdsgrupper under etablering eller klar til at starte, så snart vi igen må mødes. Det gælder bl.a ’Kulturbænke’, ’Handelsgade-aktiviteter’ og ’Repair-cafe’ og så planlægger vi at genstarte arbejdsgruppen vedr. legepladser – nu kalder ’Naturlegeplads’.

Det vil vi fortælle mere om på vores første tværgående arbejdsgruppemøde, der er planlagt afholdt onsdag d. 20.januar, 2021, kl 19 i kantinen på Ådalens skole – sæt allerede nu kryds i kalenderen 😊.

Skulle der stadig være forsamlingsforbud i januar, så må vi endnu engang udskyde det tværgående arbejdsgruppemøde. I givet fald vil vi formentlig slå det sammen med vores generalforsamling, der er fastlagt til torsdag d. 18.februar, 2021, kl. 19 – sæt også gerne kryds i kalenderen udfor denne dato 😊.

I vil naturligvis få besked herom, hvis det bliver relevant.

  Apropos ’Liv på havnen’, så har vi en arbejdsgruppe, der har arbejdet med dette aspekt igennem rigtig lang tid, faktisk lige siden byrådet, med Initiativrådets medvirken, satte en arkitektkonkurrence i gang omkring etablering af et Kultur- og Havnebad – og baseret på Initiativrådets oplæg.  

Det var meningen, at vores første tværgående arbejdsgruppemøde skulle være afholdt i oktober måned, for at orientere jer om det oplæg, der allerede ligger fra arbejdsgruppen (en del af oplægget skulle gerne være tilsendt jer alle) og for at få jeres input til oplægget, førend vi præsenterede det for relevante byrådspolitikere. Dette møde måtte vi som bekendt udskyde.

       Byrådet har modtaget flere borger henvendelser om manglende liv på havnen, efter det blev besluttet af byrådet at genstarte etableringen af Kultur- og Havnebadet. Byrådet har selv klart tilkendegivet sin støtte til og sit fokus på at skabe mere liv på havneområdet.   Initiativrådets bestyrelse har valgt ’at smede mens jernet er varmt’.   Derfor har vi indkaldt både formand for Plan&Miljøudvalget (Jørgen Bech (V)) og formand for Teknisk Udvalg (Tina Tving Stauning (A)) til en præsentation af vores oplæg til ’Liv på Havnen’, allerede nu på torsdag d. 10. december.  

Det er vores håb, at mødet munder ud i, at de relevante politiske udvalg indleder et samarbejde med Initiativrådet netop om at skabe mere liv på havnen i Frederikssund.

Nedenfor finder I information om

 • planlagte møder,
 • nuværende bestyrelsesmedlemmer
 • vores arbejdsgrupper, eksisterende såvel som kommende.

Husk! det er kun Initiativrådets medlemmer, der har adgang til generalforsamlingen.

Kontingent på 200,- skal betales senest 31. januar 2021 på konto: 6493-2007384 (husk at angive navn).

Tak for i år – rigtig god jul og godt nytår

Jesper Wittenburg, formand

kontakt@initiativraadet.dk / (+45) 20 29 06 85

Planlagte møder.

Tværgående arbejdgruppemøde: Onsdag, d. 20. januar 2021, kl 19. – kantinen på Ådalens skole.

Generalforsamling: Torsdag, d. 18. februar, 2020, kl. 19 – sted fastlægges senere.

Bestyrelsen.

 • Formand: Jesper Wittenburg / tlf. 20 29 06 85
 • Næstformand: Erik H. Larsen / tlf. 41 14 39 28
 • Kasserer: Jesper Olsen / tlf. 30 40 85 13
 • Sekretær: Irmelin Funch / tlf. 51 21 31 54
 • Bestyrelsesmedlem: Lars Jepsen. / tlf. 28 86 03 79
 • Suppleant: Ulf Dannemand / tlf. 40 35 74 93

Arb.grupper (tovholder).

Eksisterende:

 • Flaglauget (flagmester: Carsten Pontoppidan)
 • Julefestivitas m. Luciaoptog (Britt Rasmussen)
 • Kærlighedssti (Lars Jepsen)
 • Liv i Havnen (Erik H. Larsen)
 • Liv på Bløden (Britt Rasmussen)
 • Øl i Centrum (Jesper Olsen & Wittenburg)

Kommende:

 • Kulturbænke (Irmelin Funch)
 • Naturlegeplads (Britt Rasmussen)
 • Handelsgade-aktiviteter (Jesper Wittenburg)
 • Repair cafe (Jesper Wittenburg) – i et tæt samarbejde med Fr.sund Klimaforening og De grønne Nabofællesskaber.

Related Posts

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere