Nyhedsbrev Januar 2021

Endelig blev det 2021 – noget de fleste har set frem til med længsel. 2020 har nærmest udviklet sig til en lang tur gennem en mørk tunnel uden lys for enden. Med 2021’s ankomst, fik vi vacciner til Danmark, som om vi midt i den mørke tunnel drejede om et skarpt hjørne og nu, hvor der er kommet god gang i vaccinationsprogrammerne, kan skimte lyset for enden af den mørke tunnel.

I sidder her med Frederikssund Ny Initiativråds (Initiativrådet) første nyhedsbrev i 2021, der har følgende indhold:

 1. Fra bestyrelsen
  • Covid og Initiativer
  • Generalforsamling.
  • Tværgående arbejdsgruppemøde.
 2. Liv på havnen.
 3. List over arbejdsgrupper
 1. Fra bestyrelsen.
  • Covid og Initiativer.
   I disse covid19-tider har vi det alle meget svært, men for en forening som Initiativrådet, der netop lever af at sætte nye initiativer i værk, som skal samle borgere i fællesskaber og samvær, er det ekstra svært. Vi havde fx. håbet på at kunne holde en nytårskur her i løbet af januar måend, men det er udelukket pga forsamlingsforbuddet – måske vi kan fejre forårsjævndøgn i stedet?

   Bestyrelsen har dog holdt månedlige møder hele 2020 og forsøgt at holde gryden bare en smule i kog. Det, mener vi, er delvis lykkedes, idet fem arbejdsgrupper har set dagens lys i løbet af 2020, som det fremgår nederst i nyhedsbrevet – en af disse ’Øl i centrum’ blev endda udpeget som september måneds aktivitet under overskriften ’Ølvandring så dagens lys’  og omtales – med rette – som værende en succes. De fire andre arbejdsgrupper er endnu i deres vorden, da flere start-møder er blevet udskudt. Det er dog ambitionen at holde de første møder i flere arbejdsgrupper inden generalforsamlingen i februar.
  • Generalforsamling
   Der afholdes generalforsamling torsdag d. 18. februar, kl 19 pga covid19~restriktioner, udskudt til onsdag 14.april, kl 19. Vores udgangspunkt er, at vi holder et fysisk møde. Realistisk set er det dog noget tvivlsomt om, det kan lade sig gøre, så bestyrelsen vil undersøge hvilken virtuel løsning, der vil kunne fungere i stedet – mere herom i starten af februar måned.
   Husk!!
   Generalforsamlingen er kun for medlemmer, som har indbetalt kontingent senest 31.januar.2021 på kontonr: 6493-200-7384 (husk at angive dit/din forenings navn). (Kontingentet er på kr. 200,-) Kontingent (på 200kr) skal indbetales på konto 6493-200-7394 for at kunne deltage i generalforsamlingen – husk at angive navn (og evt firma/forening).
  • Tværgående arbejdsgruppemøde.
   Bestyrelsen besluttede i efteråret at droppe de offentlige stormøder til fordel for tværgående arbejdsgruppemøder – et forum, hvor initiativrådsmedlemmer og arbejdsgruppemedlemmer kan mødes. Det skal ses som et led i at styrke fællesskabet og den fælles forståelse af Initiativrådet og dets virke.
   Det første møde var planlagt til afholdelse i oktober, men måtte udskydes pga covid19. Det næste møde var planlagt til afholdes om en uges tid, dvs. onsdag d. 20. januar, men da regeringen netop har forlænget restriktionerne til 7.februar, så må dette tværgående arbejdsgruppemøde også udskydes. I stedet håber vi på at kunne holde første tværgående arbejdsgruppemøde umiddelbart i forlængelse af vores generalforsamling.
 2. Liv på havnen (af tovholder Erik H. Larsen).
  Initiativrådet lægger med projektet ’Liv på Havnen’ op til en idekonkurrence om rekreativ udvikling af Frederikssunds tidligere industrihavn (Havnen). Formålet med idekonkurrencen er, at en eller flere udvalgte professionelle rådgiverne skal fremkomme med visionære forslag til, hvordan vi kan skabe mere liv på Havnen til glæde for borgerne og besøgende.
  Initiativrådet lægger vægt på, at rådgiverne fremkommer med kreative forslag, der spiller sammen med eksisterende anlæg, stisystemer samt med det kommende Kultur- og Havnebad. Initiativrådet ønsker dermed, at projektet ’Liv på Havnen’ matcher områdets smukke natur, bliver unikt samt til gavn og glæde for brugerne. Initiativrådet lægger desuden vægt på, at rådgiverne sætter barren højt og så vidt muligt fremkommer med forslag til aktiviteter og funktioner, der i deres udtryk, løsninger og koncepter er nytænkende og dermed bliver konkurrencedygtige i sammenligning med tilsvarende løsninger i andre danske kystbyer. Det er planen senere at udforme ansøgninger om fondsmidler til finansiering af projektet.
  Initiativrådet har indledt en dialog med formanden for kommunens Plan- og Miljøudvalg Jørgen Bech (V) og med formanden for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning (S). Dialogen skal gerne føre til, at Initiativrådets projekt bliver indholdsmæssigt bedst muligt og samtidigt også gennemførligt.
  ’Liv på Havnen’ er udarbejdet af en arbejdsgruppe med Erik Huusfeldt Larsen som tovholder, og med Lars Jepsen og Karina Hoffmann som medlemmer.
 3. List over arbejdsgrupper (tovholder i parantes)

Eksisterende (tovholder)

 • Flaglaug (flagmester Carsten Pontippidan)
 • Julefestivitas m luciaoptog (Britt Rasmussen)
 • Kærlighedssti (Lars Jepsen)
 • Liv i Bløden (Britt Rasmussen)
 • Liv i Havnen (Erik Huusfeldt Larsen)
 • Øl i Centrum (Jesper Olsen) – etableret foråret 2020

Nyetablerede/under etablering i 2020

 • Kulturbænke (Irmelin Funch)
 • Handelsgade-aktiviteter (Jesper Wittenburg)
 • Naturlegepladser (Jesper Wittenburg)
 • Repair cafeer (Jesper Wittenburg) – I tæt samarbejde med Fr.sund Klimaforening og De grønne Fællesskaber.

Rigtig godt nytår
På bestyrelsens vegne
Jesper Wittenburg, formand
kontakt@initiativraadet.dk / (+45) 20 29 06 85

Husk det nu!!

Generalforsamlingen er kun for medlemmer, som har indbetalt kontingent senest 31.januar.2021 på kontonr: 6493-200-7384 (husk at angive dit/din forenings navn).

Generalforsamlingen torsdag 18.februar er, pga covid19~restriktioner, udskudt til onsdag 14.april, kl 19.Kontingent (på 200kr) skal indbetales på konto 6493-200-7394 for at kunne deltage i generalforsamlingen – husk at angive navn (og evt firma/forening).

Bestyrelsen består af:

 • Formand: Jesper Wittenburg / tlf. 20 29 06 85
 • Næstformand: Erik H. Larsen / tlf. 41 14 39 28
 • Kasserer: Jesper Olsen / tlf. 30 40 85 13
 • Sekretær: Irmelin Funch / tlf. 51 21 31 54
 • Bestyrelsesmedlem: Lars Jepsen. / tlf. 28 86 03 79

Suppleant:

 • Ulf Dannemand / tlf. 40 35 74 93

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere