Generalforsamling 19-02-2019

Dagsorden til Generalforsamling Tirsdag den 19. februar 2019, kl. 19.00 Kantinen / Ådalens skole Velkomst /Rådslederen Valg af dirigent Forretningsudvalgets (FU) beretning. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget. Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt Indkomne forslag. Valg.Rådsleder – vælges for 2 år Afgående: Jesper Nyland FU […]