Generalforsamling 19-02-2019

Dagsorden til Generalforsamling

Tirsdag den 19. februar 2019, kl. 19.00

Kantinen / Ådalens skole

 1. Velkomst /Rådslederen
 • Valg af dirigent
 • Forretningsudvalgets (FU) beretning.
 • Godkendelse af det fremlagte årsregnskab.
 • Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.

Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt

 • Indkomne forslag.
 • Valg.
 • Rådsleder – vælges for 2 år

Afgående: Jesper Nyland

FU foreslår valg af Jesper Wittenburg

 • To til fire medlemmer – vælges for 2 år.

Afgående: Jesper Wittenburg, Lars Jepsen, Karina Hoffmann

FU foreslår

 • genvalg af Lars Jepsen
 • ’nyvalg’ af Jesper Nyland
 • nyvalg af Jesper Olsen
 • To (2) suppleanter – vælges for 1 år.

Afgående: Jesper Olsen og Ole Find Jensen

FU foreslår nyvalg af Mette H. Vigh (1.suppleant)

 • Én (1) revisor – vælges for 2 år.

Afgående Jan Mølgård

 • Én (1) revisor suppleant vælges for 1 år

Afgående: Jesper Falk

FU foreslår genvalg

 • Eventuelt.

På forretningsudvalgets vegne

Jesper Wittenburg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *