Forretningsudvalgsmøde 29-10-2019

Forretningsudvalgsmøde.

Tirsdag 29. okt. 2019, kl: 19:00-21.30

Kildealle 22

Til stede var: Anne, Britt, Erik, Jesper N, Jesper W, Lars, Mette, Sanne, Ulf

Afbud fra: Jesper O

Dagsorden

 1. Godkendelse af
  1. Dagsorden – Godkendes
  1. ’forsøg på referat’ – Godkendes
 2. Struktur debat – fortsat fra møde 8.okt
  • Den flade struktur-
  • Den nuværende struktur
  • Mellemstrukturen (Eriks oplæg)
  • Andre (må meget gerne blive tilsendt alle inden mødet)

Referat:

I den flade struktur har man ingen administration, er det det vi vil?

Tirsdag d. 26.nov.2019 : Stormøde eller ekstraordinær generalforsamling ?

Hvad er dagsordenen: Vi skal inviterer vores medlemmer og dem fra vores facebookgruppe, måske til æbleskiver og gløgg til kommende stormøde.Annes liste over opgaver, der skal løses Hvem har styr på hjemmesiden og hvad skal der stå på den?

Hvem har styr på hjemmesiden? Og hvad skal der stå på den? Ulf er p.t den der lægger op på hjemmesiden. Ulf efterspørg flere billeder. Hjemmesiden er: www.initiativraadet.dk

Hvordan kontakter man FNI? Via mail til Formanden (skal stå på hjemmesiden, og facebook)

Hvordan kontakter man flaglauget? (Via mail til flagmesterne – info skal vises på hjemmeside og facebook)

Hvem besvarer og skriver på Facebook? Ulf og Jesper bliver administrator og de svarer på evt. henvendelser.

Hvilke mail adresser bruges der? kontakt@initiativraadet.dk: Falgmester@initiativraadet.dk

Hvem svarer på mails? Jesper W

Hvem udsender gruppemails? Jesper W

Hvem har styr på CVR nr.? Det kommer til at stå på hjemmesiden.

Hvem er kasserer for flaglauget ? Anne.

Hvem er kasserer for FNI? Anne

Hvem skriver og udsender referat? Sanne skriver, Jesper tjekker og sender til Ulf som lægger det på hjemmesiden.

Hvad er tidsfrist for at få noget med på næste møde? Det står i forretningsorden, hvor der står 4 dage før mødet.

Hvordan stiller vi medlemmerne tilfreds? Her blev der snakket om meget og om mange forskellige løsninger, – et var at inviterer vores medlemmer til diverse arrangementer.

Vil vi i virkeligheden bruge vores energi på medlemmer? I vil henstille til at man bliver medlem, men ikke stille det som et krav.Kontingent fra hvem og hvad får man for pengene? –man får p.t. stemmeret. Britt vil gerne stå for at man fremadrettet inviterer vores medlemmer til alle events. – En snak om at nedsætte kontingentet til 100 kr, – måske nedlægge stormøderne, og inviterer til en snap, øl og smørerbrød til generalforsamlingen.Støttemedlemmer? – Denne del kom vi ikke omkring. Eventuelt.- Vi har opsummeret, og vi har vedtaget at der skal dannes en ny bestyrelse der skal have 3-5 personer, Jesper N ønsker at stoppe i dag, men bliver indtil generalforsamlingen i februar. Vi vælger måske at lave et årshjul på de faste opgaver, opgaver som vi samles om, og deltager i.

Ulf, Anne og Jesper W snakker sammen om hjemmesiden.

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere