Bestyrelsesmøde Referat 21-04-2020

Til stede: Jesper O, Jesper W, Lars, Irmelin, Erik

Godkendelse af

 • Dagsorden blev godkendt
 • Seneste referat blev godkendt
 • Mødeplan
 • Stormødet afholdes d. 29. oktober og arbejdsgruppemøde d. 10. juni.

Arbejdsgrupper

 • Generelt: Der skal være en livline fra arbejdsgrupperne til bestyrelsen. Lige nu er bestyrelsen repræsenteret i alle arbejdsgrupper.
 • På næste møde gives en opsummering fra bestyrelsesmedlemmerne af, hvor arbejdsgruppen er i deres arbejde, og hvem der er medlemmer. Måske vi kan få nye medlemmer?
 • Følgende arbejdsgrupper er lukket ned: Fastelavn, Fjordskrål, Skøjtebane. Der er tvivl om medborgerhus-gruppen eksisterer, Jesper W. følger op.
 • Gruppen, Liv på Bløden, har sendt forslag til kommunen om lyskunst samt legeplads på Bløden. De afventer svar.
 • Grupperne Liv på Havnen og Havnebadet er som siamesiske tvillinger og vil blive taget op på næste møde.

Status fra kasserer

Banken forlanger, at alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive samtlige dokumenter med Jesper O. som juridisk ansvarlig.

Medlemspleje og markedsføring af Initiativrådet

 • Vi ønsker i bestyrelsen at blive mere professionelle i vores markedsføring fx:
 • – Der skal løbende opdateres på FB om vores aktiviteter
 • – Tættere samarbejde med Lokalavisen og Frederiksborg Amtsavis
 • – Det kunne være spændende at inddrage et tidligere medlem, der er kommunikationsuddannet, i dette arbejde.

Stormøder – indhold og ansvarlig

Næste stormøde er d. 29. oktober.
Erik og Irmelin er ansvarlige.
Der blev nævnt mulige samarbejdsrelationer som fx Skibby Aktive og Jægerspris Netværk.
Det blev besluttet at diskutere Initiativrådets strategi på næste møde.

Eventuelt.

Der var intet til dette punkt.            

Referent: Irmelin Funch

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere