Formandens beretning ved generalforsamling 11-02-2020

Beretning-2019.
Generalforsamling
Tirsdag 11 feb.2020

Kultur og havnebad

Kultur- og Havnebadet blev oprindeligt beskrevet af en projektgruppe under FNI, og på baggrund heraf blev
der tiltrukket ialt 8,5 mio kr fra to fonde ligesom Frederikssund Kommune afsatte 8.2 mio kr. Efter aftale, har
kommunen overtaget ejerskabet til projektet, og FNIs virksomhed er i dag alene at være medlem af projektets
styregruppe.

Liv på Havnen


Formålet med projektet Liv på Havnen er at videreudvikle Frederikssunds havneområde til et bedre sted for
fritidsoplevelser og møder mellem mennesker. Projektet arbejder med to hovedfaser. Den første er, at
gennemføre en arkitektkonkurrence med henblik på at skabe et katalog over mulige aktiviteter og virkemidler
til at skabe liv på havnen. Den anden hovedfase er, på baggrund af vinderforslaget fra konkurrencen, at
udarbejde en ansøgning om fondsmidler til realisering af projektet.
På nuværende tidspunkt foreligger et udkast til udbudsmateriale (første fase) til arkitektkonkurrencen, men
financieringen heraf på niveauet 500.000 kr mangler. Der skal derfor tiltrækkes midler fra fonde. Da projektet
tænkes gennemført på offentlige arealer, skal der indledes et samarbejde med byrådet inden udbuddet til
arkitektkonkurrencen offentliggøres. Den endelige ansøgning om fondsmidler til realisering af projektet
foreligger i sagens natur ikke på nuværende tidspunkt.

Min landsby app.

Efter stormødet i Nov 2019 blev vi klar over, hvor stor interesse/ opbakning der er omkring denne nye app,
som vil give borgerne i Frederikssund kommune et samlet overblik over begivenheder, klubber og aktiviteter i
Kommunen.
Vi har i marts endnu et møde med “Min Landsby” og arbejder vider med finansiering og lancering hurtigst
muligt herefter.

Leg på bløden.

Vores plantegning og Idekatalog ligger pt hos Frederikssund kommune, vi havde fået lovning på et svar i nov,
men Kommunens tekniske forvaltning er presset af Vinge, lokalplaner og helhedsplan for Kalævøen/Bløden.
Vi afventer stadig svar fra form for uddannelsesudvalget Morten Skovgård. FNI-formanden presser på for en
sag i Fritids- og kulturudvalget.

Juleoptog / Luciaoptog.

Luciaoptoget blev ikke gennemført i 2019 bla grundet mangel på interesse fra skolerne. I stedet bliver det
ændret til et juleoptog (2020) i samarbejde med Musikskolen, flere voksenkor og muligvis rideskolerne i
kommunen – forhåbentlig samtidig med Juletræstænding på torvet.
Halloween.
Efter flere år i FNI regi vælger vi nu at sætte Halloween i Gågaden fri. Arrangementet overtages af en nydannet
gruppe, som ikke er økonomisk afhængig af Initiativrådet.

Initiativhus/medborgerhus/aktivitetshus

Kært barn har mange navne. Der har været holdt møder kvartalsvis for at diskutere både placering og indhold.
Ønsket er at skabe et mødested (ugentligt?) et miljø, hvor der er kaffe på kanden, hvor man kan ’droppe ind’
og fortælle om eventuelle nye initiativer, tanker, ideer, måsle finpudse dem og få hjælp til at føre dem ud i livet
– og der er altid kaffe på kanden.
Placering: Først havde vi Lundevej 7 i tankerne, da det er et kommunalt og tomt hus. Vi var nede at se på det
og kunne godt se os selv i det, men august blev det besluttet (af soc. & sundhedsudv) at frivillighedsstedet
skal flyttes derover.
Så tænkte vi på det gamle Irma, men inden vi nåede at kontakte ejeren, så blev lokaliteten solgt.


Ølrunden.

Opstartsmøde ultimo feb/primo marts.

Flaglauget.

I 2019 har vi lavet aftale med Fr.sund kommune om at overtage flagopsætning/nedtagning på Torvet på de
officielle flagdage. Det fortsætter vi med i 2020.
Ellers var det mest turbulente, at vores flagmester igennem 7 år ville flytte til Hillerød og dermed opsagde sin
opgave som flagmester. Heldigvis kom han på bedre tanker og valgte at blive i Fr.sund og dermed har vi stadig
vores vanlige flagmester, så flaglauget er i trygge hænder.

FU.

Vi har holdt møder ca hver måned. Foråret blev brugt til at få diskuteret administrative opgaver, der skal løses,
herunder forretningsorden, stormøder, info til medlemmer og til Fr.sund borgere.
Efter sommerferien opstod der frustration over at bruge for megen tid på administration og for lidt på aktiviteter.
Derfor opstod tanken om at reducere FU til 5 personer og derved sætte flere resourcer fri til aktiviteter.


Jesper Wittenburg
Rådsleder

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere