Dagsorden Generalforsamling
tirsdag den 18. februar 2014, Restaurant Kalvøen, kl. 19.30.

1. Valg af dirigent
Karin Hansen

2. Forretningsudvalgets beretning
Formandens beretning.

3. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab
Regnskab gennemgået af kasserer

4. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget Kasserer. Kontingent kr. 200,- fastholdes. Budget, minimum kr. 0,00 ved årets udgang.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg
Valg af kasserer, Michael ønsker ikke genvalg.
Anne Jellum valgt.
På valg Kirsten Hoel, Knud Larsen, Michael Tøgersen, Anne Jellum Genvalgt Suppleant
På valg Jørgen, Jørgen ønsker ikke genvalg
Opstiller: Hanne Marie Myrholdt og Helle Løvgren Mølvig og begge er valgt.

7. Nye tanker og ideer fra rådets medlemmer Projekter i 2014-15
– “Leg i byen” Hele byen sprudler af liv 13.-15. juni 2014, samarbejde ml. FNI, FETC, HK73, Lokalavisen
Alle sportsforeninger skal meget gerne på gade.
Flaglaug er nu booket.
Klovneløb

Kenneth: Refleksion, vi opfordrer alle foreninger til at stille op, men det er HK73 der tager overskudet.

Håndboldens venner: Sommerfest eksisteret i ca. 30 år. Deres budget vil være som det plejer, men de ønsker mere liv og flere personer.

Kenneth: Hvis vi tænker 3 år frem og dette bliver en kæmpe succes?

Michael: Tror vi alle er bedre tjent med at pengene skifter hænder. Vi ønsker at gøre folk aktive.

Helle: Det kan også blive mere liv i gaderne, i stedet for på bløden. Samtidig kunne det også give flere medlemmer i andre foreninger.

Håndboldens Venner: Succes er et positivt problem. Samtlige foreninger er velkomne til kræmmermarked. Foreninger betaler IKKE for en stand. Vollyball forening: Tidligere har der været åbent for SFO der kunne komme til ”udstilling” og prøve forskellige sportsgrene. Dette kunne ses som den nye mulighed for at promovere forskellige foreninger.

Karina: Kan vi få skolerne med??

Grethe O: Hvad med musikskoler, danseskoler, teaterforeninger.

Karina: Fredag er det sport, men lørdag er det bla. Musikskole mm. Musical.

Bjørn: Kunne man lave noget præmie halløj til nogle af de andre foreninger? Michael T.: Som i denne som i alle andre projekter er FNI som udgangspunkt inkluderende.

Håndbold Venner: Præmie kunne være en god ide – folkedansere har henvendt sig. Ungdomsskolen er kontaktet.

– Skøjtebane
Vi håber på frostvejr og er i gang med at få etableret skurvogn.

– Byttemarked
Knud:Fr. sund for fulde sejl, der arbejdes på at lægge den ind der. Jesper:Der var ca. 6 personer der forsøgte at få det op at stå i aug. Det var en sjov og udmærket ide.

– Tyrolerfest 27. september
Michael: Det lykkedes i 2013, ca. 125 personer og over halvdelen var klædt ud. Vi satser på 200 personer i Valhal.

– Monster biludstilling 9. august, samarbejde med FETC Michael: Helle fra Taskehusets søn er i en subkultur med fede biler. De har nu virkelig prøvet at booste dette her og har skaffet biler fra det meste af Europa. Flaglaug er nu booket.
Peter K.: Vi har brug for at udbrede budskabet bedre med hvad der foregår i byen.

Luciaoptog 13. december
Små Sikre Synlige Succeser. Vi ønsker at det bliver større. Alle skoler stillede med en klasse.

– Flere fællesmøder (FNI netværk) 1 gang om måneden
Karina: Er det et ønske? Er det aktuelt? Feedback tak?

Der mangler et sted at mødes. Eller en kontakt database. Vi kunne godt bruge atraktive uformelle møder. Elværket har 100 års jubilæum i april. Hvordan kan man være en del – uden at være medlem? Kan vi etablere i PR gruppe i FNI? Kan vi lave et annoncerings sted i byen? (hvem skal godkende – hvad der må hænge?) Horsens har en lystavle, formentlig pc styret!! Karina har talt med Michael L. (lokalavisen) Der arbejdes på sagen. Ole Find er tidligere kontaktet af Michael L. Ole kontakter selv Michael på avisen. Overdækkede bus skure med reklame (der arbejdes på det kommunalt). Billede på fjernvarmen har fungeret tidligere. Hvordan får vi Lokalavisen til at omtale aktiviteter før det sker, i stedet for efter. Turismestrategi? Skriv selv artiklen til Lokalavisen. Et presse beredskab i FNI. Fr. sund Erhverv er vist klar med en hjemmeside, der kan håndtere kommende arrangementer).

– FjordAthlon 2015 i samarbejde med lokale sportsklubber Karina: Vi er i gang med triatlonklubben. Jesper: Det er en tanke fra start at vi ønskede et Fjordatlon. I første omgang startede vi med Skælskør. Vi ønsker et professionelt løb. Vi vil gerne svømme på tværs af fjorden. Den går ikke. Måske kan vi svømme fra havnen, om tippen og gennem kanalen. Skiftesteder skal være et sted. Kontakt Jesper hvis man ønsker at være med.

8. Eventuelt
Bjørn: For fulde sejl, FNI er ikke med, men vi hjælper gerne. Knud har relationer. Han har opfundet det. Det er ressource krævende for sejlklubberne.
Ole S. vil forsøge at etablere et aftenskolehold til alle, Lær at komme ud med.
Pressegruppe: Erik Larsen, Helle, Camilla, Karina H. Grethe O. Karina indkalder til møde.
Michael: Vi har også Amts Avisen. Majbritt er flink til at hjælpe. Husk også det gode Lokalavisen gør. Husk at gøre tingene interessante – så er der støre mulighed for at det kommer i avisen. Vi skal lige anerkende avisens rammer. Der skal sælges annoncer for at få redaktionelt stof i avisen. Vi skal hjælpe dem til en bedre avis i stedet for. FNI har fået meget hjælp af Lokalavisen. Fokus må være: Hvad kan vi gøre bedre.

Stor tak til dirigenten. AJ

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere