Referat af FNI´s generalforsamling 2015 Tid:

Tirsdag d. 17. februar, 2015, kl.19.30
Sted: House of Link / Havnegade 22 (tidligere Husmers butik)

Dagsorden
1. Velkomst / Rådsformanden
2. Valg af dirigent
3. Forretningsudvalgets (FU) beretning
4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab
5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Nye tanker og ideer fra rådets medlemmer
9. Eventuelt

Referat

1. Velkomst / Rådsformanden Karina byder velkommen. 16 betalende medlemmer er mødt op.

2. Valg af dirigent Karin Hansen er valgt. GF er beslutningsdygtig.

3. Forretningsudvalgets (FU) beretning Karina starter beretningen.
FNI er en positiv og iværksættende forening. Der sker meget, sommetider mere end vi giver udtryk for. Leg i byen, kort- er en succes der har skabt meget liv i byen, derfor gentages det også i 2015. Forenings, erhverv og detail kan arbejde sammen.

Fr. sund Fjordbad v/Erik Gruppen har kørt i 3 år til marts 2015. Fr. sund Fjordbad er nu navnet. Der er skabt en rigtig god kontakt til Fr. sund Kommune. Det hænger godt sammen med turismestrategien. Der arbejdes nu med show stoppere så som eventuelle bakterier i vandet, parkeringsforhold mm. Det afventes om byrådet godkender de afsatte 150.000,-. Pengene skal bla. Bruges til professionelt fremlægnings materiale. Kommunen vil gerne dække halvdelen af anlægsudgifterne.

Tyrolerfest og Skjelskør er et tilbagevendende arrangement, der fortsætter.
Integrationsprojekt. Der arbejdes på en velkomstpakke, der fortæller om hvordan det er at komme til Fr. sund. De arbejder på et arrangement i september.

Luciaoptog v/Henning
Skoler og klubber er lidt træge i optrækket. Erfaringer, vi skal tidligere ud. Vi skal have fast aftale med kontaktperson på hver skole. Andre grupper blev involveret vha. Sanglærer Ida fra Privatskolen. Vejret var ikke optimalt. Plan b, er god at have i ærmet. Arrangementet blevet lavet sammen med Fr. sund kirke, hvor Henning er medlem af menighedsrådet. Børnene fik varm kakao og boller i menighedsråds huset efter arrangementet. Menighedsrådet var meget glade for samarbejdet og vil rigtig gerne vil være med igen. Henning vil gerne være med fremover. Henning vil dog gerne bidrage. 3

Fjordathlon v/Kirsten. Karina og jeg har brugt en del møder og tid på dette. Dette er nu blevet en stillingsannonce. Vi har løbeklub, Politi, livreddere, rute mm, men mangler en tovholder. Vi vil det rigtig gerne. Lej i Byen/ loppemarked 12-14. juni.

4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab Regnskab fremlagt af kasserer. Slide var utydelig, så tallene blev læst op. Regnskabet godkendt. (skrevet af JW)

5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget. (Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt) Godkendt.

6. Indkomne forslag Skal være sendt til rådsleder Karina Hoffmann på mail (mailadresse: kontakt@initiativraadet.dk senest tirsdag d. 10. feb. 2015)

Vedtægts tillæg v/Jesper. (Se forslag til vedtægtsændringer) Der er dags dato 29 medlemmer af rådet. 17 medlemmer er mødt op. Der er stemt for, men er ikke beslutningsdygtige. Derfor bliver der ekstraordinært GF ved næste stormåde.

7. Valg
a) Rådsleder – vælges for 2 år FU foreslår genvalg af Karina Hoffman Valgt enstemmigt
b) Tre (3) medlemmer – vælges for 2 år. FU foreslår genvalg af Niels Elberling, Lars Jepsen-Sølvhøj, Jesper Wittenburg Valgt enstemmigt
c) 1 (en) suppleant – vælges for 1 år. FU foreslår genvalg af Helle Mølvig Valgt enstemmigt
d) 1 revisor – vælges for 2 år FU foreslår genvalg af Christian Brangstrup Valgt enstemmigt
e) 1 revisor – vælges for eet år FU foreslår genvalg af Jan Mølgaard Valgt enstemmigt
f) 1 revisor suppleant – vælges for eet år FU foreslår genvalg af Jesper Falk Valgt enstemmigt

8. Nye tanker og ideer fra rådets medlemmer
v/Karina Aprilfestival i samarbejde med Fr. sund Kommune. 120 teatre kommer til byen. Der er brug for frivillighed. FNI har lavet en Facebook side, hvor koordinering/formidling af sovepladser kan foregå.

Festival for grøn livsstil v/Bjørn. Bjørn har delt en brochure ud. Hvem kan vi få med? Elværket. 2. maj 2015. Jytte Abildstrøm kommer i biografen. Hvad kan FNI bidrage med. Karin deltog på sidste Klimamesse. Med tøjbytning. Det var en fantastisk dag. Det anbefales.

Sejl i gågaden v/Kirsten. Vi (Anne og Kirsten) tager en snak med ejerne i bygningerne i gågaden og får lavet en tegning/udkast.

FNI klub i House og Link, 4 gange om året v/Karina. Mødes vi uformelt. Der ønskes flere nyhedsbreve. Erik/rigtig god ide, vi bakker op med pindemadder.

9. Eventuelt Henning Brun/ kulturaften/nat i Frederikssund.
Bjørn har en præmiere i Park Bio den 7. marts 2015 kl. 15.00, om en autistisk mand, der er stum og i 22 år har ikke sagt noget. Han har lært sig en masse ved hjælp af 5 mælkekartoner mm. Hovedpersonen kommer selv. Det bliver en oplevelse for livet. Filmen varer 30 min.

Karin, hvordan kan vi få flere medlemmer? Kan vi alle prøve at få nogle med. Skal kontingent nedsættes?

FNI hjemmeside. Den ønskes mere opdateret.
Karina, fredag den 27. februar fra 15-18.30, åbent hus – alle er velkomne. Tak til Karin for at være dirigent. På forretningsudvalgets vegne, Karina Hoffmann Rådsleder

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere