1. Velkomst / Rådsformanden
Karina byder velkommen

2. Valg af dirigent
Grethe Olsen.
Orientering om deltagelse i GF. Ifølge vedtægterne så skal man have betalt kontingent rettidigt (dvs. senest 1.feb) for at måtte deltage i GF. Enkelte tilstede har betalt kontingent i løbet af februar og er derfor medlemmer. Dog kan de kun deltage i GF, såfremt de tilstedeværende, der har betalt kontingent rettidigt, godkender deres deltagelse. Deltagelse godkendt.

3. Forretningsudvalgets (FU) beretning Karina Hoffmann fortæller om bla. Leg i Byen. Jesper Wittenburg fortæller om Tyrolerfest. Flaglaug v. Carsten Pontoppidan. Der er flaget 36 dage i sidste sæson. Flaglauget er klar til sæsonstart den 3. og 4.. Marts til Irsk fest. Alle flag kan sættes op på 27 minutter. Stor ros til flaglauget, det nu er med Irske flag. Frederikssund Fjordbad. Status v. Lars Jepsen. Havnebads gruppen skal nu fonde 8,2 million. Det meste af vinteren er brugt på at gøre ansøgninger klar. Tidshorisonten for etablering er, i bedste fald, 2018. Beretning godkendt.

4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab
Godkendt.

5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.
Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt Godkendt

6. Indkomne forslag
Skal være sendt til rådsleder Karina Hoffman på mail (mailadresse: karina@houseof.link) senest tirsdag d. 15.feb. 2015) Der er indkommet forslag om ny aktivitet kaldet ’Dans på havnen’. Det drøftes senere, under punkt 9.

7. Valg
a. Rådskasserer – vælges for 2 år (FU foreslår genvalg af Anne Jellum) Anne Jellum valgt
b. Fire (4) medlemmer – vælges for 2 år. (FU foreslår genvalg af Knud Larsen samt nyvalg af Helle Mølvig, Britt Rasmussen og Jesper Nyland) Alle valgt.
c. To (2) suppleanter – vælges for 1 år. Hanne-Marie Myrhøj og Ole Find Jensen valgt
d. Een (1) revisor – vælges for 2 år (FU foreslår genvalg af Jan Mølgaard) Valgt
e. Een (1) revisor suppleant – vælges for eet år (FU foreslår genvalg af Jesper Falk) Valgt

8. Eventuelt
Grethe Olsen fortæller om miniteaterfestival der skal foregå i uge 47/48. Bjørn Stauning, Fr. sund Klimaforening ønsker Kalender for arrangementer. Fortæller om Nordsjællands største klima og boligmesse 8. og 9. oktober 2016 i Frederikssund Hallerne. Karina efterlyser input til hjemmeside og fortæller om ’Irsk grøn lørdag’ den 5. marts 2016.
Jesper Falk: Vi har store udfordringer i vores by. Der skal ske noget.
Jesper Nyland: Vi skal sælge os selv lidt bedre.
Carsten Pontoppidan: Kan vi sælge nogle af vores ideer til andre foreninger?
Bjørn Stauning: Har nogen hørt om tidsskriftet Samfundspressen? Større kreds i byen er modtagere.
Ole F. Jensen: Tage afsæt i succerne. Flaglauget er forankret. Formidle samarbejde på projekter. Brug succerne.
Jesper Nyland: Det er et initiativråd. Når eventen har kørt skal den sendes videre.
Grethe Olsen: Sejltur med Skjælskør. Historiske foreninger, busture rundt i kommunen. Brug byrådsmedlemmer som guider.

PAUSE

9. Medlemsmøde m. fokus på aktiviteter i 2016 / 2017
– Oplæg fra FU til drøftelse
– Nye tanker/ideer – input fra alle
Ide katalog gennemgået – vil blive opdateret og lagt på hjemmesiden

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere