Referat til Generalforsamling Tirsdag d. 28. februar, 2017, 19.00 House of Link / Havnegade 22

1. Velkomst /Rådslederen
Karina Hoffmann byder velkommen, FNI har eksisteret i 4 år nu.

2. Valg af dirigent.
Carsten Pontoppidan er valgt. Der takkes for valget. GF er lovlig indkaldt.

3. Forretningsudvalgets (FU) beretning.
Karina Hoffmann gennemgik årsberetningen. Beretning blev godkendt.

4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab.
Anne Jellum gennemgik regnskabet. Regnskab blev godkendt.

5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.
Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt Godkendt.

6. Indkomne forslag.
Forretningsudvalget (FU) har forslag til ændring af vedtægterne. Ændringerne er udsendt sammen med denne dagsorden. Ændringerne vedrører §4 ’Rådets ordinære møder’, hvor en note i stk 3 fra FNIs tilblivelse nu er overflødig. Desuden ønske om at flytte afsnittet vedr. valg til FU §7 ’Forretningsudvalget (FU)’ og omformulere det, så der fremover er lidt fleksibilitet i valget af antal FU-medlemmer .
På generalforsamlingen vil FU argumentere for forslagene. Vedtægtsændringerne blev godkendt. De nye vedtægter udsendes sammen med gf. referatet

7. Valg.
a. Rådsleder – vælges for 2 år
Afgående: Karina Hoffmann FU foreslår nyvalg af Jesper Nyland Jesper Nyland blev valgt

b. Tre (3) medlemmer – vælges for 2 år.
Afgående: Jesper Wittenburg, Niels Elberling, Lars Jepsen-Sølvhøj Niels Elberling ønsker ikke genvalg. FU foreslår – genvalg af Jesper Wittenburg & Lars Jepsen-Sølvhøj – ’nyvalg’ af Karina Hoffmann Frederikssund Ny Initiativråd | kontakt@initiativraadet.dk | www.initiativraadet.dk Jesper Wittenburg, Lars Jepsen-Sølvhøj og Karina Hoffmann blev valgt.

c. Et (1) medlem – vælges for 1 år (dette punkt er afhængig af pkt 7a).
Afgående: Jesper Nyland Ingen valgt – hvilket er i overensstemmelse med de nye vedtægter

d. To (2) suppleanter – vælges for 1 år.
Afgående: Hanne Myrhøj og Ole Find Jensen FU foreslår valg/genvalg af Hanne-Marie Myrhøj og Ole Find Jensen Hanne-Marie Myrhøj og Ole Finn Jensen er genvalgt

e. Én (1) revisor – vælges for 2 år.
Ingen afgående. FU foreslår nyvalg af Christian Brangstrup Christian Brangstrup er valgt

f. Én (1) revisor suppleant vælges for 1 år
Afgående: Jesper Falk FU foreslår genvalg af Jesper Falk Jesper Falk er genvalgt.

8. Eventuelt. Ingen punkter.

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere