Torsdag d. 22. februar, 2018, 19.00 House of Link / Havnegade 22

1. Velkomst /Rådslederen
Jesper Nyland

2. Valg af dirigent.
Lars Jepsen-Sølvhøj er valgt

3. Forretningsudvalgets (FU) beretning.
Ved Jesper Nyland, beretning vedlægges

4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab.
Ved Anne Karina Jellum, regnskabet er godkendt.

5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.
Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt Vedtaget

6. Indkomne forslag. Erik Husfeldt Larsen fremfører sit forslag. Opstart af ny arbejdsgruppe under titlen ”mere liv på havnen.”

7. Valg.
a. Rådskasserer
– vælges for 2 år Afgående: Anne Jellum FU foreslår genvalg Anne Jellum er genvalgt

b. To til fire medlemmer
– vælges for 2 år. Afgående: Britt Rasmussen, Helle Mølvig, Knud Larsen FU foreslår – genvalg af Britt Rasmussen – ’nyvalg’ af Erik H. Larsen samt Susanne Heinemann Britt Rasmussen, Erik Husfeldt Larsen og Susanne Heinemann Klonaris er valgt.

c. To (2) suppleanter
– vælges for 1 år. Afgående: Hanne-Marie Myrhøj og Ole Find Jensen FU foreslår valg/genvalg af Ole Find Jensen og nyvalg af Jesper Olsen Ole Find Jensen og Jesper Olsen er valgt.

d. Én (1) revisor
– vælges for 2 år. Afgående Christian Brangstrup FU foreslår genvalg Christian Brangstrup er valgt e. Én (1) revisor suppleant vælges for 1 år Afgående: Jesper Falk FU foreslår genvalg Jesper Falk er valgt

8. Nye tanker og ideer fra rådets medlemmer

a. Brokantate – 2019 / Hanne-Marie Myrhøj og Jesper Nyland. Ved Jesper Nyland Sangprojekt ved åbning af den nye bro.

b. Øllets dag – september 2018 / Jesper W. Ved Jesper Nyland. Arrangering af ølsmagning den første lørdag i september 2018, ved rundtur i Frederikssunds bymidte med udskænkning rundt i byen.

c. Fastelavn m. fælles tøndeslagning – februar 2019/ Karina Hoffmann og Lars Jepsen-Sølvhøj Fremlagt af Karina & Lars. Det bliver for alle i hele Bløden.

d. Luciaoptog igen – dec. 2018 / Britt Rasmussen og Lars Jepsen-Sølvhøj Ved Britt Rasmussen det skal i gang igen. 6 årgang på alle skoler i byen vil blive kontaktet.

e. Kulturgade / Jesper Wittenburg Ved Jesper Nyland inspiration fra Malaga. I deres hovedgade har de en pergola som dækker af for regn og sørger for der bedre kan pyntes op i byen. Der mangler en ordentlig legeplads i Frederikssund. Forslag Bløden eller Ådalen. I Randers kører de sand ind i byen, har drivhuse med krydderurter der kan smages på mv. Det hele skiftes efter årstiden.

9. Eventuelt.
Bjørn fra Klimaforeningen er ærgerlig over Vinge i forhold til bæredygtigheden. De ønsker at Vinge skal kunne rumme de 17 bæredygtighedsmål. Der arbejdes på at gå ud til 17 bysamfund i kommunen for at finde 17 personer som folk lytter til. Vil i være med til at finde en stor sten på jeres område. Så vil Klimaforeningen flytte den til Vinge og indgraverer med verdensmål og samle dem som præsentation for kommunen.
Jesper Falk omkring liv på havnen, kontakt sejlklubben. Jesper Olsen kontakt Festivallen for eventuelle donationer. Sanne rock ved broen. Spisning i byen ved langbord, med alle restauranterne i byen. Irmelin Funch vil gerne arbejde med unges fritid. Sender et kort oplæg til FU for feed-back.

Jesper Nyland takker af for i aften. Husk stormøde den 8. maj og den 9. oktober 2018. NB! Kun medlemmer, der har betalt kontingent inden 1. februar 2018 har adgang til generalforsamlingen. (Kontingent på kr. 200,- kan indbetales på kontonummer: 6493-2007384)

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere