Forretningsudvalgsmøde 11-09-2019

Til stede: Britt, Erik, Jesper N, Jesper W, Mette

Afbud: Anne J, Jesper O, Lars, Sanne, Ulf

 1. Godkendelse af
  1. Dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 2 vedr. seminar og punkt 3.c vedr. Kommunikation.

 • Seneste referat

Godkendt med to opfølgende punkter:

Jesper W skal kontakte Michael Westi (tidl. medlem) omkring at passe hjemmeside og deltagelse i kommunikationsgruppen.

Jesper W skal kontakte både Skibby aktive og Jægerspris netværk vedr. samarbejde, generelt og vedr. det tilsendte skriv ang. mulig for fællessekretær funktion (gerne betalt af kommunen).

 • Seminar

De tre datoer, hvor flest kan deltage (6 af 10) er 15/9, 29/9 og 5/10.

Jesper W – foreslår som alternativ d. 29.okt og så droppe stormødet.

Der bliver en længere snak om, hvad seminaret skal indeholde, hvem der er deltagerne (FU eller alle medlemmer) og hvad seminar egentlig betyder.

Under diskussionen fremkommer flere interessante spm, der kunne/burde behandles på seminaret:

Hvorfor er du/I medlem af FNI?

Hvad vil du/I have for Jeres kontingent? 

Hvad brænder I for?

Hvad savner du/I?

I hvilken retning skal FNI bevæge sig?

Flere gange nævnes det, at der skal fokus på rammerne – skal de strammes og på hvilken måde.

 • Hvad er kravene til at deltage i en arb.gruppe?
 • Hvad er kravene til en gruppeansvarlig?
 • Hvordan med kontakt til kommunen?

Vi er enige om, at disse drøftelser er så vigtige, at kun 6 af 10 mulige deltagere ikke er nok, så vi enes om at næste ordinære FU-møde, dvs. 8.oktober, ’dedikeres’ til, at fokusere på, bl.a. hvorfor vi (FU-medlemmer, inkl. suppleanter) hver især sidder med i FNIs bestyrelse.

Jesper W sender indkaldelse til stormøde (29/10) til vore medlemmer, snarest, så alle kender datoen, tidspunktet og stedet (29.okt, kl 19, House of Link, hvis muligt). I indkaldelsen vil stå, at dagsorden følger. Dagsorden vil blive besluttet på mødet 8.oktober.

Mette, Erik og Jesper W holder pre-møde – Jesper W indkalder.

Mødet 8.oktober vil starte med fælles spisning kl 18.

 • Flaglauget / Jesper W

JW orienterer om, at flagmester, Carsten Pontoppidan, stopper med årets udgang, mens Christian Brangstrup, der har haft ansvaret for faktura og økonomien i flaglauget fortsætter.

Der skal altså findes en ny flagmester (administrator) – Jesper W spørger iblandt de nuværende flaglaugs medlemmer.

Britt spørger om det er en mulighed at spejderne kan overtage.

Jesper W er som udgangspunkt ikke så begejstret, da det vil betyde et farvel til de ca. 20 nuværende flagmedlemmer (m/k) og det vil både være synd og unfair – i hvert fald uden at afsøge alternativer.

 • Nyt fra arbejdsgrupperne
  • Liv i Bløden / Britt – Møde med Fritids- og kulturudvalget.

Britt orienterer om en diskussion i arb.gruppen omkring, hvad der egentlig blev besluttet af Fritid- og Kulturudvalget vedr. Initiativrådets forslag omkring Bløden.

Jesper W henviser til kommunens hjemmeside (www.frederikssund.dk -> Politik -> Dagsordener og referater -> Fritid og kulturudvalget -> 6.juni,referat).

I referatet for sag 95 står som følger: ’Sagen er udskudt og administrationen fremskaffer materiale fra tidligere politisk behandling.’ Med andre ord, så er Initiativrådets ansøgning ikke afvist, men heller ikke godkendt. Jesper W fortæller, at sagen tidligst kommer på november-mødet, da forvaltningen pt bruger alle resourcer på åbning af Kornprinsesse Marys bro.

 • Liv på havnen / Erik – Arkitekt konkurrence

Erik udsendte efter seneste møde et svar på de krav til Initiativrådet, som C.V. har tilsendt os i forbindelse med sponsorat af en ’tegne-konkurrence vedr. liv på havnen’.

Erik modtog to svar på oplægget, dels fra Anne, der spørger ind til de juridiske aspekter, dels fra Jesper N, der ikke mener, at FNI skal binde sig så tæt til N/Bb (eller andre for den sags skyld), som de ønsker – Jesper N mener, at kravene er for restriktive til, at vi kan forblive uafhængige af N., hvis vi går ind på betingelserne.

Erik fortæller, at et kardinalpunkt for N er, at Initiativrådet skal arbejde for etablering af et to-cifret antal nye havnepladser til store sejlskibe. Det er en politisk beslutning, som Initiativrådet hverken kan, skal eller vil påtage sig.

Konklusivt foreslår Erik, at han skriver pænt tilbage til C.V. og takker for deres oplæg, men at vi må takke nej. Alle er enige herom.

Vi aftaler, at Erik sender oplæg til Jesper N og de enes om det færdige skriv, som sendes til C.V. og sidenhen til orientering til hele FNIs bestyrelse.

 • Kommunikation

Første møde var kun med Camilla Dupont og Ursula, der kom lidt senere (Lars og Jesper W meldte afbud). Mødet blev til en indledende snak samt en beslutning om næste møde, der holdes 29/10 i House of Link.

 • Eventuelt.

På baggrund af punkt 4.a foreslår Erik, at når en arbejdsgruppe nedsættes, så bør alle medlemmer få udleveret et skriv om, hvilke retningslinjer der er i forbindelse med at deltage i en arbejdsgruppe.

Britt efterlyser, at referater fra de forskellige arbejdsgrupper bliver tilgængelige. Alle er enige heri. Hvor disse referater skal placeres vil blive diskuteret, når vi arbejder med de nye rammer.

Referent

Jesper W

Related Posts

Skriv et svar

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere