Mødeplan april2019-feb2020

Mødeplan for perioden: April 2019 -> februar 2020 De månedlige møder holdes: Anden tirsdag i måneden (minus juli) Stormøder holdes sidste tirsdag i hhv. maj og oktober 2019: 9.april14.maj28.maj (stormøde)11.juni13.august10.september8. oktober29.oktober (stormøde)12.november 10.december 2020: 14.januar11.februar (generalforsamling) Mødetid kl 19.00 – slut ca. kl 21 Mødested: Kildealle 22 – hvis ikke andet er meldt ud.

Generalforsamling 19-02-2019

Dagsorden til Generalforsamling Tirsdag den 19. februar 2019, kl. 19.00 Kantinen / Ådalens skole Velkomst /Rådslederen Valg af dirigent Forretningsudvalgets (FU) beretning. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget. Der foreslås uændret kontingent på kr. 200,- årligt Indkomne forslag. Valg.Rådsleder – vælges for 2 år Afgående: Jesper Nyland FU […]

Dagsorden Stormøde/Nytåskur 17-01-2019

1. Nytårsbobler 2. Velkomst og net-working – v/ rådsleder, Jesper Nyland. 3. Hvordan er det at flytte til Fr.sund? – v/ Mette H. Vigh & Lars O. Mortensen. 4. Hvordan arbejder vi i FNI? – v. rådsleder Jesper Nyland 5. Hvad vi nåede i 2018? Seneste nyt fra de stående arbejdsgrupper. Bløden m. bogpark, fastelavn, […]

Generalforsamling 22-02-2018

Torsdag d. 22. februar, 2018, 19.00 House of Link / Havnegade 22 1. Velkomst /Rådslederen Jesper Nyland 2. Valg af dirigent. Lars Jepsen-Sølvhøj er valgt 3. Forretningsudvalgets (FU) beretning. Ved Jesper Nyland, beretning vedlægges 4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab.Ved Anne Karina Jellum, regnskabet er godkendt. 5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget.Der […]

Vedtægter 28-02-2017

§1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Rådets navn er ’Frederikssund Ny Initiativråd’. Rådets hjemsted er Frederikssund by. Rådet er et upolitisk organ. §2. Formål og hensigt Stk.1. Rådets formål er at skabe sammenhæng og (ny) identitet for alle borgere, ved at:– forene ressourcer og kræfter på tværs af eksisterende firmaer, foreninger, grupper, organisationer mv. – støtte […]

Generalforsamling 28-02-2017

Referat til Generalforsamling Tirsdag d. 28. februar, 2017, 19.00 House of Link / Havnegade 22 1. Velkomst /Rådslederen Karina Hoffmann byder velkommen, FNI har eksisteret i 4 år nu. 2. Valg af dirigent. Carsten Pontoppidan er valgt. Der takkes for valget. GF er lovlig indkaldt. 3. Forretningsudvalgets (FU) beretning. Karina Hoffmann gennemgik årsberetningen. Beretning blev […]

Generalforsamling 29-02-2016

1. Velkomst / Rådsformanden Karina byder velkommen 2. Valg af dirigent Grethe Olsen. Orientering om deltagelse i GF. Ifølge vedtægterne så skal man have betalt kontingent rettidigt (dvs. senest 1.feb) for at måtte deltage i GF. Enkelte tilstede har betalt kontingent i løbet af februar og er derfor medlemmer. Dog kan de kun deltage i […]

General forsamling 17-02-2015

Referat af FNI´s generalforsamling 2015 Tid: Tirsdag d. 17. februar, 2015, kl.19.30 Sted: House of Link / Havnegade 22 (tidligere Husmers butik) Dagsorden 1. Velkomst / Rådsformanden 2. Valg af dirigent 3. Forretningsudvalgets (FU) beretning 4. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab 5. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget. 6. Indkomne forslag 7. Valg […]

Generalforsamling 18-02-2014

Dagsorden Generalforsamling tirsdag den 18. februar 2014, Restaurant Kalvøen, kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Karin Hansen 2. Forretningsudvalgets beretning Formandens beretning. 3. Godkendelse af det fremlagte årsregnskab Regnskab gennemgået af kasserer 4. Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget Kasserer. Kontingent kr. 200,- fastholdes. Budget, minimum kr. 0,00 ved årets udgang. 5. Indkomne […]

Rådsmøde 15-08-2013

1. Status på aktiviteter Oktober fest 2009. Gæst Peter Cafe Bonde og cafe Zink var hovedkræfterne i sidste Tyrolerfest. Stort telt blev lejet og opsat på torvet. Gaderne blev afspærret og der var vagter. Festen gik rent ind hos Frederiksundere. Bonde ville have fortsat, oprettede en forening som kunne bruge Valhal. Blev kørt meget komicielt […]