Generalforsamling 22-02-2022

Langes Magasin Tirsdag d. 22. feb. 2022 kl. 18.30 – ca. 21.30 Kære medlemmer. Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling m. efterfølgende smørrebrød og afsluttende med indlæg af vores nye borgmester, Tina Tving Stauning (A). NB! Kontingent på kr. 200,- skal være indbetalt senest 08.feb.2022 (kontonummer: 6493-2007384) for at man er stemmeberettiget til generalforsamlingen. 18.30 Generalforsamling […]

Nyhedsbrev Januar 2021

Endelig blev det 2021 – noget de fleste har set frem til med længsel. 2020 har nærmest udviklet sig til en lang tur gennem en mørk tunnel uden lys for enden. Med 2021’s ankomst, fik vi vacciner til Danmark, som om vi midt i den mørke tunnel drejede om et skarpt hjørne og nu, hvor […]

Nyhedsbrev December 2020

Kære alle. For en forening som Frederikssund Ny Initiativråd (Initiativrådet) har 2020 været et vanskeligt år, præcis som det også har været det for mange andre foreninger. Det skyldes, de meget begrænsede muligheder for at  kunne mødes og kunne igangsætte aktiviteter til glæde for borgerne i Frederikssund by. Det betyder dog ikke, at bestyrelsen har […]

Bestyrelsesmøde Referat 21-04-2020

Til stede: Jesper O, Jesper W, Lars, Irmelin, Erik Godkendelse af Dagsorden blev godkendt Seneste referat blev godkendt Mødeplan Stormødet afholdes d. 29. oktober og arbejdsgruppemøde d. 10. juni. Arbejdsgrupper Generelt: Der skal være en livline fra arbejdsgrupperne til bestyrelsen. Lige nu er bestyrelsen repræsenteret i alle arbejdsgrupper. På næste møde gives en opsummering fra […]

Vedtægter 11-02-2020

§1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Foreningen  navn er ’Frederikssund Ny Initiativråd’ (herefter Initiativrådet). Initiativrådets hjemsted er Frederikssund by. Initiativrådet  er en forening  uden politisk tilhørsforhold. §2. Formål og hensigt Stk.1. Initiativrådets  formål er at  forene ressourcer og kræfter på tværs af eksisterende firmaer, foreninger, grupper, organisationer mv. støtte og/eller gennemføre nye initiativer (egne såvel som […]

Forretningsorden mar.2020-feb.2021

04. Marts, 2020 Indkaldelse, dagsorden og referater Dagsorden til bestyrelsesmøder i Frederikssund Ny Initiativråd (herefter Initiativråd) sendes pr. mail til både bestyrelse og suppleant. Dagsorden skal så vidt muligt være tilsendt senest 4 dage før mødet afholdes. Referat af bestyrelsesmøder skrives og udsendes af sekretæren. Referatet sendes pr mail til både bestyrelsesmedlemmer og suppleanten. Referatet […]

Bestyrelsesmøde Referat 04-03-2020

Til stede: Jesper O, Jesper W, Lars, Irmelin, Erik 1) Godkendelse af a. Dagsorden blev godkendt b. Referat fra generalforsamling blev godkendt c. Forretningsordenen blev godkendt d. Angående pkt. 7 og kontakt til arbejdsgrupper fordeles ved næste bestyrelsesmøde. e. Vedtægter blev godkendt 2) Konstituering a. Næstformand: Erik H. Larsenb. Sekretær: Irmelin Funch 3) Rollefordeling a. […]

Formandens beretning ved generalforsamling 11-02-2020

Beretning-2019.GeneralforsamlingTirsdag 11 feb.2020 Kultur og havnebad Kultur- og Havnebadet blev oprindeligt beskrevet af en projektgruppe under FNI, og på baggrund heraf blevder tiltrukket ialt 8,5 mio kr fra to fonde ligesom Frederikssund Kommune afsatte 8.2 mio kr. Efter aftale, harkommunen overtaget ejerskabet til projektet, og FNIs virksomhed er i dag alene at være medlem af […]

Referat Generalforsamling 11-02-2020

Ekstraordinær generalforsamling og efterfølgende Ordinær GeneralforsamlingTirsdag d. 11. februar 2020, kl 19.00 Restaurant Kalvøen Velkomst v/ rådslederen.Jesper W byder velkommen, fortæller om hvor mange medlemmer vi er, sidste år var vi 25, i år er vi 17 personer. Valg af dirigent.FNI foreslår Camilla Dupont. Ekstra ordinær generalforsamling er for sent indkaldt, hvilket der ikke varindvendinger […]

Generalforsamling 11-02-2020

Ekstraordinær generalforsamling og efterfølgende Ordinær generalforsamling Tirsdag d. 11. februar 2020, kl 19.00 Restaurant Kalvøen Dagsorden Velkomst v/ rådslederen. Valg af dirigent. Ekstraordinær generalforsamling (start kl 19) Vedtægtsændringer. Bestyrelsen ønsker at lægge det administrative arbejde over på færre hænder og i stedet flytte fokus (og hænder) til det mere kreative arbejde. Derfor foreslås en reduktion […]

Vi anvender cookies for at måle antallet af besøg på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det  Læs mere